telefón facebook google + youtube
logo

Blog

23.12.2016

Ako pozastaviť živnosť.

Chcete dočasne pozastaviť svoju živnosť? V článku sa dočítate, ako môžete živnosť pozastaviť, ale aj ako následne obnoviť živnostenské oprávnenie.

Ako pozastaviť živnosť?

 

Dôvodov na pozastavenie živnosti je veľa. Môže sa jednať o dlhodobé vycestovanie do zahraničia, získanie dobre platenej práce a pod. V takomto prípade môže byť pozastavenie živnosti tou najlepšou voľbou a tak si prečítajte, ako na to.

Na základe zákona máte možnosť pozastaviť prevádzkovanie živnosti. Ak sa tak rozhodnete, je potrebné to ohlásiť vášmu živnostenskému úradu. Od dňa, kedy bude úradu doručené oznámenie, prípadne od  neskoršieho dátumu, ktorý bude uvedený v oznámení, vám bude živnosť pozastavená.

Ako dlho je možné mať pozastavenú živnosť?

Živnosť je možné pozastaviť od 6 mesiacov až na 3 roky.

Ako pozastaviť živnosť?

Pozastavenie živnosti je potrebné oznámiť na živnostenskom úrade, a to pomocou tlačiva “Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnostiwww.zrsr.sk.

A čo ďalej?

To, že si pozastavíte živnosť je potrebné ohlásiť taktiež na daňový úrad, sociálnu a zdravotnú poisťovňu.

Daňovému úradu musíte nahlásiť pozastavenie do 15 dní od dátumu pozastavenia živnosti.

Zdravotnej poisťovni je nutné pozastavenie oznámiť do 8 dní.

Do sociálnej poisťovne taktiež do 8 dní.

Obnovenie živnosti

Živnostenské oprávnenie nadobudne opäť platnosť po uplynutí doby, na ktorú bola pozastavená. Je to teda od dátumu, ktorý ste uviedli na oznámení.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Traftor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 57 7500 1001/5600
IBAN: SK06 5600 0000 0057 7500 1001
IČO: 52172414
DIČ: 2120921594

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava