telefón facebook google + youtube
logo

Blog

22.12.2016

Fyzická osoba vs právnická osoba

Fyzická osoba vs právnická osoba

S týmito pojmami je dobré sa oboznámiť ešte pred začiatkom podnikania.

Fyzická osoba – pod týmto pojmom chápeme bežného občana, ktorý zastupuje sám seba, žiadnu organizáciu. Ak chcete podnikať ako fyzická osoba, budete živnostník či SZČO. Fyzická osoba je spôsobilá na právne úkony dovŕšením plnoletosti.

Tip: prečítajte si  kto je živnostník a kto nie, a čo je živnosť.

Právnická osoba – ide o organizáciu vytvorenú na nejaký účel. Môže sa jednať o podnikateľský subjekt, napríklad  spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), nadácia, štátna organizácia, ministerstvo, obec, banka a pod.

Hlavným rozdielom medzi týmito dvoma pojmami je, že ako fyzická osoba sa narodíte, ale právnickú osobu je potrebné zriadiť a musí vzniknúť. Na jej zriadenie je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina, či iná právna skutočnosť. Pre rôzne právnické osoby platia rôzne právne predpisy.

Ak sa pozrieme na hlavný rozdiel v podnikaní, fyzická osoba ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom, kde pri právnickej osobe to môže byť do výšky nesplateného vkladu.

 Tip: prečítajte si výhody a nevýhody živnosti verzus s.r.o.

Právnickej a aj fyzickej osobe bude pri začiatku podnikania pridelené IČO - identifikačné číslo organizácie. Fyzická osoba sa pridelením tohto čísla stáva podnikateľským subjektom.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Krši s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6755379001/5600
IBAN: SK40 5600 0000 0067 5537 9001
IČO: 50532464
DIČ: 2120359406

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava