Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát.

Cena za službu
330 €

Postup

1
Vyplnenie objednávky
2
Zašleme Vám formulár podľa ktorého vytvoríme kompletnú dokumentáciu
3
Dokumenty podpíšete a zašlete nám ich
4
Vaša organizácia bude zaregistrovaná do 30-tich dní

V cene je zahrnuté

  • Poradenstvo
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • Uhradenie správneho poplatku za registráciu neziskovej organizácie
  • Pridelenie IČO