Pod týmto pojmom rozumieme postup stanovenia cien pri kontrolovaných transakciách, ktoré sú uskutočňované závislými / prepojenými osobami, tak aby spĺňali podmienky nezávislého vzťahu.

Služba zahŕňa posúdenie transakcií medzi prepojenými osobami. Po dôkladnom preskúmaní vyberieme najvhodnejšie metódy ich transferového ocenenia a pripravíme kompletnú dokumentáciu.