Ak chcete obchodovať so štátom, požiadať o eurofondy alebo sa chcete uchádzať o verejné zákazky. Bude Vašou povinnosťou zápis v registri partnerov verejného sektora.

S našou advokátskou kanceláriou vybavíte registráciu v RPVS rýchlo a pohodlne online – zápis dokončíme už do 12 hodín!

Cena za službu
od 199 €

NEPLATÍTE NIČ VOPRED.

Platba až po zápise.

Prečo potrebujete byť zapísaný v RPVS?

Každý podnikateľ, ktorý chce využívať verejné financie, musí byť zaregistrovaný v RPVS s uvedením konečného užívateľa výhod. Nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k nutnosti vrátenia získaných finančných prostriedkov a vysokým pokutám!

Proces registrácie v Registri partnerov verejného sektora, definovaný zákonom č. 315/2016 Z. z., môžu vykonávať len oprávnené osoby - advokáti a notári. Register je verejne prístupný a umožňuje kontrolu subjektov využívajúcich verejné prostriedky.

Všetci podnikatelia, sú povinní zapísať sa do registra pred podpísaním zmluvy, na základe ktorej obdržia verejné prostriedky vo výške 100 000 € jednorazovo alebo 250 000 € v prípade opakovaných platieb. Dôležité je, že opakované platby podľa jednej zmluvy sa považujú za jednorazové plnenie.

Nesplnenie povinnosti zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) môže mať vážne dôsledky, vrátane pokuty až do 1 000 000 € a nutnosti vrátiť všetky prijaté verejné prostriedky. Rovnaké sankcie hrozia, ak údaje o konečnom užívateľovi výhod v registri nebudú zodpovedať realite, čo by znamenalo, že registrácia je považovaná za neplatnú.

Postup

1
Vyplnenie objednávkového formulára.
Po vyplnení a následnom odoslaní online formulára Vás budeme obratom kontaktovať.
2
Prevzatie kompletnej dokumentácie.
zašleme Vám kompletnú dokumentáciu, na podpis
3
Zaslanie podpísaných dokumentov.
podpísané dokumenty nám zašlete na našu adresu
4
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
Lehota na vykonanie zápisu je 5 pracovných dní
Icon Cas
Rýchle vybavenie

Odoslanie na úrad do 24 hodín

Icon Spolahlivost
Zmluvná garancia

žiadne platby vopred

Icon Slovensko
Na celom Slovensku

služby poskytujeme pre všetkých

Icon Komfort
Komfort

stačí len podpis dokumentov

Cenník

Právna forma počet KUV cena
živnostník 1 199,- €
s. r. o. 1 199,- €
s. r. o. 2 350,- €
iné dohodou
Poznámka: *KUV = konečný užívateľ výhod

V cene je zahrnuté

  • Konzultácie a poradenstvo
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • Podanie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora
  • Prebratie kompletnej dokumentácie
  • Zaslanie kompletnej dokumentácie