V zmysle  §40 z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov je povinnosťou každej s.r.o. každoročne uložiť svoju účtovnú závierku do Registra účtovných závierok za príslušný účtovný rok. Túto povinnosť je nustné splniť každoročne do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia účtovného obdobia.

Cena za službu
100 €

Postup

1
Vyplnenie objednávky, na základe ktorej vypracujeme kompletnú dokumentáciu
2
Podpísanie a odoslanie nami vytvorených dokumentov
3
Uloženie účtovnej závierky do Registra

V cene je zahrnuté

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • Podanie návrhu na vklad účtovnej závierky
  • Prebratie potvrdení o uložení a následné odovzdanie dokumentácie klientovi