Likvidácia s.r.o. je zložitý proces, časovo i odborne náročný, vyžadujúci si odborné znalosti a prax predovšetkým v oblasti obchodného práva. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra a tomu predchádza zrušenie s.r.o.

Icon Cas
8
Rýchle vybavenie

s.r.o. bude v likvidácii už za 8 dní

Icon Komfort
Komfort

Stačí len podpis dokumentov

Icon Skusenosti
Skúsenosti

viac ako 600 spokojných klientov

Icon Slovensko
Na celom Slovensku

s.r.o. zrušíme všade

Postup

1
Vyplnenie objednávky na našej stránke
2
Podpísanie a zaslanie nami vytvorených dokumentov
3
Zrušenie Vašej spoločnosti do 8-smich dní
4
Odoslanie kompletnej dokumentácie aj s výpisom z ORSR

Spoločnosť sro-start.sk ponúka dve možnosti likvidácie s.r.o.

  • Likvidácia s.r.o., za likvidátora je ustanovená naša spoločnosť      
  • Likvidácia s.r.o., za likvidátora ustanovený spoločník alebo konateľ a my poskytujeme poradenstvo počas celej doby likvidácie

Spoločnosť platí zálohu 50 % pred poskytnutím služby a zvyšok až po skončení poskytovania tejto služby.

Likvidátor

Ustanovením likvidátora do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať  v mene spoločnosti. Likvidátor je oprávnený len na úkony, ktoré smerujú k likvidácii.

Činnosť Likvidátora:

  •  Oznamuje vstup spoločnosti do likvidácie 
  •  Zastupovanie spoločnosti pred štátnymi a inými orgánmi
  •  Plnenie záväzkov spoločnosti
  •  Uzatváranie zmierov a dohôd s tretími stranami
  •  Uplatňovanie pohľadávok, vymáhanie plnení spoločnosti

Cenník

Popis Cena
Vstup spoločnosti do likvidácie s.r.o. 150 €
Súdne rozhodnutie o zrušení s.r.o. od 250€
Likvidácia s.r.o., za likvidátora je ustanovená naša spoločnosť 1000 €
Likvidácia s.r.o., za likvidátora ustanovený spoločník alebo konateľ a my poskytujeme poradenstvo počas celej doby likvidácie od 300€