Likvidácia s.r.o. je zložitý proces, časovo i odborne náročný, vyžadujúci si odborné znalosti a prax predovšetkým v oblasti obchodného práva. Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra a tomu predchádza zrušenie s.r.o.

Vyhnite sa plateniu daňovej licencie a vstúpne s nami do likvidácie.

Icon Cas
8
Rýchle vybavenie

s.r.o. bude v likvidácii už za 8 dní

Icon Komfort
Komfort

Stačí len podpis dokumentov

Icon Skusenosti
Skúsenosti

viac ako 600 spokojných klientov

Icon Slovensko
Na celom Slovensku

s.r.o. zrušíme všade

Postup

1
Vyplnenie objednávky na našej stránke
2
Podpísanie a zaslanie nami vytvorených dokumentov
3
Notárska úschova
Spoločnosť je povinná vložiť 1500,-€ notárovi, tie Vám po výmaze spoločnosti vráti.
4
Vstup Vašej spoločnosti do likvidácie do 8-smich dní

Nová daňová licencia) a likvidácia s.r.o.

  • Štát zaviedol od 1.1.2024 minimálnu daň pre právnické osoby (daňová licencia) od 340 € do 3.840 € v závislosti od zdaniteľných príjmov (výnosov)
  • Ak vstúpite do likvidácie, nevzniká Vám povinnosť platiť minimálnu daň, a to ani za obdobie predchádzajúce vstupu do likvidácie

Spoločnosť platí zálohu 50 % pred poskytnutím služby a zvyšok až po skončení poskytovania tejto služby.

Cenník

Popis Cena
Vstup spoločnosti do likvidácie s.r.o. do 8 dní. 150 €
Výmaz z obchodného registra od 199€
Poznámka: v cene je kompletné vypracovanie dokumentácie a podanie na príslušné inštitúcie.

V cene je zahrnuté

  • vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • všetky súdne a správne poplatky
  • zápis vstupu spoločnosti do likvidácie
  • oznámenie o vstupe do likvidácie v obchodnom vestníku
  • uloženie zoznamu majetku a pohľadávok vašej s.r.o. do zbierky listín
  • vyžiadanie súhlasov so zrušením vašej s.r.o.
  • podanie návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra