Naša spoločnosť sa špecializuje na tvorbu zmlúv vo všetkých sférach práva. Požadovanú dokumentáciu dodáme do maximálne 5tich dní od objednania. Naše zmluvy sú tvorené podľa zákonných ustanovení, takže nemôže dôjsť k ich neplatnosti resp. neúčinnosti.

Sme pripravení pre Vás vypracovať akúkoľvek zmluvu v zmysle Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákonníka práce. Menej náročné zmluvy pre vás vieme vypracovať už do 48 pracovných hodín!

Pokiaľ text zmluvy už máte vytvorený, resp. ho vypracovala " druhá strana", zmluvu pre vás spripomienkujeme, upozorníme Vás na prípadné sporné, či znevýhodňujúce ustanovenia a navrhneme možné doplnenia alebo zmeny

Cena za službu
od 50 €
Icon Cas
Rýchle vybavenie

rýchla tvorba zmlúv

Icon Skusenosti
Skúsenosti

viac ako 600 spokojných klientov

Icon Vahy
Všetky právne odvetvia

Typy zmlúv pre Vás

  • Kúpno-predajné zmluvy
  • Nájomné zmluvy
  • Pracovné zmluvy
  • Zmluvy o dielo
  • Zmluva o tichom spoločenstve
  • Darovacie zmluvy
  • Mandátne zmluvy
  • A iné