Stretnite sa so mnou osobne a preberieme všetko potrebné pre čo najlepšie vedenie Vášho účtovníctva.

Poskytujeme jednoduché účtovníctvo pre živnostníkov, občianske združenia a slobodné povolania. Pre vybrané osoby vieme poskytnúť aj účtovný dohľad.

Využívať účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva môžu aj subjekty, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri ako napríklad tlmočníci, umelci, spisovatelia, architekti, lekári, notári. Jednoduché účtovníctvo využívajú najmä živnostníci, združenia právnických osôb, občianske združenia, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov a iné subjekty ak nepodnikajú a príjem v predchádzajúcom účtovnom období nepresiahol 200.000,- €

Cena za službu
od 40 €
Kompletný cenník

Naša služba vedenie jednoduchého účtovníctva zahŕňa

Pre platcu DPH

 • Vypracovanie daňového priznania k DPH a Kontrolného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • Vedenie peňažného denníka
 • Evidencia daňových dokladov
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Vedenie odpisových kariet
 • Vedenie bankovej knihy
 • Vypracovanie Súhrnného výkazu k DPH


Pre neplatcu DPH

 • Evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • Vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • Vedenie bankovej knihy
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie odpisových kariet

Cenník

Mesačný poplatok Platca DPH Neplatca DPH
od 0 do 50 položiek mesačne 40 € 35 €
od 51 do 100 položiek mesačne 65 € 60 €
od 101 do 200 položiek mesačne 120 € 110 €
od 201 do 300 položiek mesačne 180 € 160 €
od 301 do 400 položiek mesačne 240 € 220 €
od 401 do 500 položiek mesačne 330 € 310 €
od 501 a viac cena dohodou cena dohodou
Poznámka: Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden účtovný zápis resp. jeden riadok v účtovnom denníku. Ceny sú len orientačné.