Ste prevádzkovateľom medzinárodnej a/alebo vnútroštátnej dopravy?

Podľa zákona o cestnej doprave sú dopravcovia ako podnikajúce fyzické osoby (SZČO) povinní zapísať sa do obchodného registra od 01.03.2012.

Cena za službu
190 €
Poznámka: Cena za túto službu je 190,- € vrátane súdneho poplatku (165,50 €)

Postup

1
Vytvorenie objednávky, na základe ktorej vypracujeme dokumenty
2
Podpísanie nami vytvorených dokumentov a odoslanie na našu adresu
3
Zápis v ORSR do 8smich pracovných dní

Držiteľ oprávnenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je podnikateľom, ktorý nepodniká na základe živnostenského oprávnenia, a teda nie je zapísaný v živnostenskom registri Slovenskej republiky. Preto, z dôvodu právnej istoty a prehľadnosti podnikateľov v tomto odvetví navrhol ich zápis do obchodného registra a to aj vtedy, keď je dopravca fyzickou osobou, pretože tá by inak nebola evidovaná nikde a pre verejnosť by bola utajená.

Táto povinnosť vyplýva z § 5 ods. 3 zákona o cestnej doprave:

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak, vykonávať povolanie prevádzkovateľa vnútroštátnej dopravy môže podnik na základe povolenia udeleného podľa tohto zákona a osobitného predpisu; povolenie sa udeľuje na desať rokov. Postup udeľovania, pozastavenia platnosti a odnímania povolenia ustanovuje osobitný predpis.

(2) Prevádzkovať medzinárodnú dopravu v členských štátoch môže prevádzkovateľ cestnej dopravy, ktorý má udelenú licenciu Spoločenstva podľa osobitných predpisov.

(3) Prevádzkovateľ cestnej dopravy podľa odseku 1 alebo 2 sa zapisuje do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Pre tento zápis budeme od Vás potrebovať

  • IČO
  • Číslo listu vlastníctva alebo nájomnú zmluvu
  • Oprávnenia na podnikanie (živnostenské listy, koncesné listiny, povolenia, atď.)
  • Kópiu občianskeho preukazu podnikateľa