Občianske združenia a nadácie môžu účtovať v sústave jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

V sústave jednoduchého účtovníctva účtuje združenie v prípade ak nevykonáva podnikateľskú činnosť a príjmy z predchádzajúceho účtovného obdobia nedosiahli viac ako 200.000,- €.

Podvojné účtovníctvo je potrebné vtedy ak občianske združenie presiahlo príjmy v predchádzajúcom účtovnom období viac ako 200.000,- €

Daňové priznanie je potrebné podávať, ak príjmom združenia sú len príjmy, ktoré nie sú predmetom dane.

Občianske združenie zväčša dosahuje príjmy z členských príspevkov, darov alebo z 2% zo zaplatených daní. V týchto prípadoch nie je občianske združenie povinné podať daňové priznanie.

Cena za službu
od 40 €

Naša služba vedenie účtovníctva zahŕňa

  • kontrolu Vami dodanej dokumentácie
  • evidencia záväzkov a pohľadávok
  • evidencia majetku a zásob
  • vedenie účtovného a peňažného denníka
  • spracovanie účtovnej závierky