telefón facebook google + youtube
logo

Blog

Naše aktuálne články

hlavný obrázok
07.01.2024

Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania cudzincovi

Pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt je povinnosťou príslušníka tretej krajiny (v ďalšom texte "cudzinec") predložiť okrem iných dokumentov aj doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
07.01.2024

statement on providing accommodation to a foreigner

When submitting an application for temporary residence, it is the duty of a third-country national "foreigner" to submit, among other documents, a document proving the provision of accommodation.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
06.01.2024

Prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania

Naše služby zahŕňajú spracovanie potrebných dokumentov, založenie živnosti alebo spoločnosti, osobnú asistenciu na cudzineckej polícii a následné prevzatie pobytového preukazu.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
03.01.2024

Documents required to accept an application for granting a temporary residence for the purpose of doing business

to obtain temporary residence for the purpose of doing business, it is necessary to have

Otvoriť článok
hlavný obrázok
02.01.2024

Daňová licencia pre spoločnosti v roku 2024

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorý od januára 2024 zavádza nový právny inštitút v podobe daňovej licencie pre právnické osoby, známej aj ako daňová licencia.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
22.12.2023

Čo je potrebné na podanie Žiadosti pre udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej nákladnej alebo osobnej dopravy ?

K vydaniu povolenia na cestnú nákladnú dopravu, cestnú osobnú dopravu sa podáva žiadosť a požadované prílohy na okresné úrady v sídlach krajov, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
22.12.2023

Postup založenia s.r.o. v 2024

Vstup do podnikania je vždy vzrušujúcim krokom, ktorý prináša so sebou množstvo rozhodnutí a úloh. V roku 2024 sa podnikateľom otvárajú nové príležitosti s možnosťou založenia s. r. o.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
29.11.2023

Akým spôsobom vyberať peniaze z sro?

Tento článok sa zameriava na rôzne metódy vyberania peňazí z "sro", ako sú vyplácanie dividend po zdaňovacom období, pravidelné príjmy zo závislej činnosti, fakturácia zo živnosti atď.

Otvoriť článok

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava