telefón facebook google + youtube
logo

Blog

Naše aktuálne články

hlavný obrázok
03.06.2024

Ako uzavrieť manželstvo s cudzincom na území Slovenskej republiky

Uzavretie manželstva s cudzincom sa stáva čoraz bežnejším fenoménom ľudí po celom svete. Tento trend prináša nové výzvy aj možnosti pre páry, ktoré sa rozhodnú pre takýto vzťah.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
23.05.2024

Preneste si Vaše sídlo k nám a získajte 1 rok zadarmo!

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť získať virtuálne sídlo pre firmu alebo živnosť na 1 rok zadarmo.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
23.05.2024

Národné vízum v záujme Slovenskej republiky

Vízum sa spravidla udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum sa udelí aj rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca s doplnkovou ochranou, na nevyhnutný čas.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
14.05.2024

Prevod obchodného podielu v s.r.o.

Pri prevode obchodného podielu v s.r.o. je dôležité dodržiavať určité zákonné požiadavky. V článku sa dozviete, čo je potrebné vedieť o prevode, vrátane zoznamu dokumentácie.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
07.05.2024

Ako vybaviť povolenie na predaj alkoholu

Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia alkoholu v daňovom voľnom obehu je udelené colným úradom na základe žiadosti. Miestna príslušnosť úradu je určená sídlom alebo miestom podnikania.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
07.01.2024

Čestné vyhlásenie o poskytnutí ubytovania cudzincovi

Pri podávaní žiadosti o prechodný pobyt je povinnosťou príslušníka tretej krajiny (v ďalšom texte "cudzinec") predložiť okrem iných dokumentov aj doklad preukazujúci zabezpečenie ubytovania.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
07.01.2024

statement on providing accommodation to a foreigner

When submitting an application for temporary residence, it is the duty of a third-country national "foreigner" to submit, among other documents, a document proving the provision of accommodation.

Otvoriť článok
hlavný obrázok
06.01.2024

Prechodný pobyt cudzinca na účel podnikania

Naše služby zahŕňajú spracovanie potrebných dokumentov, založenie živnosti alebo spoločnosti, osobnú asistenciu na cudzineckej polícii a následné prevzatie pobytového preukazu.

Otvoriť článok

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava