Družstvo je jedna z právnych foriem definovaných v obchodnom zákonníku. Vzniká tým spôsobom, že súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať. Takto sa majetok stáva spoločným – družstevným vlastníctvom družstevníkov.

V našich podmienkach môže družstvo založiť minimálne 5 fyzických osôb (občanov) alebo dve právnické osoby. Pri zakladaní družstva potrebujú kapitál minimálne 1 250 €. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra. Za svoje záväzky družstvo zodpovedá celým svojím majetkom. Jednotliví členovia však za záväzky družstva neručia. Družstvo navonok zastupujú minimálne dvaja štatutári.

Icon Cas
Rýchle vybavenie

družstvo založené už za 14 dní

Icon Komfort
Komfort

stačí len podpis dokumentov

Icon Skusenosti
Skúsenosti

viac ako 600 spokojných klientov

Icon Slovensko
Na celom Slovensku

družstvo založíme všade

Cena za službu
770 €

Postup

1
Vyplnenie objednávky
2
Zašleme Vám formulár podľa ktorého vytvoríme kompletnú dokumentáciu
3
Nami vytvorené dokumenty podpíšete a overíte na nich podpisy
4
Zašlete nám podpísanú dokumentáciu
5
Družstvo bude zapísané na ORSR do 14-tich pracovných dní

V cene je zahrnuté

  • Úvodná individuálna konzultácia osobne, telefonicky alebo e-mailom
  • Vytvorenie kompletnej dokumentácie pre založenie družstva
  • Úhrada súdnych poplatkov za návrh na zápis do obchodného registra
  • Úhrada správnych poplatkov za ľubovoľný počet voľných živností
  • Podanie návrhu na zápis družstva do obchodného registra
  • Prihlásenie na príslušnom daňovom úrade na daň z príjmu právnických osôb