Stretnite sa somnou osobne a preberieme všetko potrebné pre čo najlepšie vedenie Vášho účtovníctva.

Podvojné účtovníctvo poskytujeme pre malé a stredné podniky. Naša spoločnosť zastreší kompletný účtovný dohľad, mzdy, personalistiku a Vy sa môžete venovať svojmu podnikaniu.

Účtovníctvu sa venujeme už niekoľko rokov a náš tým sa skladá zo skúsených ľudí, pre ktorých je vedenie účtovníctva hračkou. Pri vedení účtovníctva sa zameriavame na malé a stredné podniky. Našich klientov zastupujeme aj pri jednaniach na daňových úradoch a v poisťovniach.

Pri účtovaní používame softvér Pohoda.

Cena za službu
od 60 €
Kompletný cenník

Pri vedení podvojného účtovníctva vykonávame nasledovné činnosti

Pre platcu DPH

 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • Vedenie bankovej knihy
 • Vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • Vedenie knihy daňových dokladov
 • Vypracovanie Priznania k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 • Vypracovanie Kontrolného výkazu k DPH (mesačne alebo kvartálne)
 • Vypracovanie Súhrnného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • Vedenie pokladničnej knihy


Pre neplatcu DPH

 • Vedenie účtovného denníka
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie knihy faktúr došlých a odoslaných
 • Vedenie bankovej knihy
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov

Cenník

Mesačný poplatok Platca DPH Neplatca DPH
od 0 do 50 položiek mesačne 60 € 50 €
od 51 do 100 položiek mesačne 85 € 65 €
od 101 do 200 položiek mesačne 160 € 140 €
od 201 do 300 položiek mesačne 250 € 210 €
od 301 do 400 položiek mesačne 330 € 250 €
od 401 do 500 položiek mesačne 410 € 310 €
od 501 a viac cena dohodou cena dohodou
Poznámka: Pod účtovnou položkou sa rozumie jeden účtovný zápis resp. jeden riadok v účtovnom denníku. Ceny sú len orientačné.