Ak máte záujem zúčastniť sa na verejných obstarávaniach a súťažiť o zákazky na elektronickom trhovisku EKS, využite našu službu a uľahčíme Vám celý proces. Oslobodíme Vás od množstva administratívnych povinností v procese verejného obstarávania.

Táto registrácia je nevyhnutná pre zapojenie sa do obchodovania na elektronickom trhovisku EKS.

Po registrácii v zozname hospodárskych subjektov, sú účastníci a subdodávatelia oslobodení od tejto požiadavky po dobu troch rokov.

NEPLATÍTE NIČ VOPRED.

Platba až po zápise.

Cena za službu
199 €

Čo je to zoznam hospodárskych subjektov ?

Zoznam hospodárskych subjektov je zoznam, ktorý obsahuje informácie o všetkých firmách a živnostníkoch, ktorí majú možnosť jednoduchšie sa uchádzať o verejné zákazky, čím sa stávajú tzv. kvalifikovanými dodávateľmi.

Osoba, ktorá je zaregistrovaná v zozname hospodárskych subjektov, je na tri roky oslobodená od nutnosti predkladať doklady potvrdzujúce, že nie je dlžníkom voči zdravotným poisťovniam, sociálnej poisťovni alebo daňovému a colnému úradu, vrátane povinnosti predkladať výpisy z registra trestov. Po zápise automaticky platí predpoklad, že zaregistrovaná osoba spĺňa všetky tieto podmienky. Taktiež, zápis do tohto zoznamu je predpokladom pre účasť v obchodných aktivitách na elektronickom trhovisku EKS.

Postup

1
Vyplnenie objednávkového formulára.
Po vyplnení a následnom odoslaní online formulára Vás budeme obratom kontaktovať.
2
Prevzatie kompletnej dokumentácie.
zašleme Vám kompletnú dokumentáciu, na podpis
3
Zaslanie podpísaných dokumentov.
podpísané dokumenty nám zašlete na našu adresu
4
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
Lehota na vykonanie zápisu je 15 dní
Icon Cas
Rýchle vybavenie

Odoslanie na úrad do 24 hodín

Icon Slovensko
Na celom Slovensku

služby poskytujeme pre všetkých

Icon Spolahlivost
Zmluvná garancia

žiadne platby vopred

Icon Komfort
Komfort

stačí len podpis dokumentov

V cene je zahrnuté

  • Konzultácie a poradenstvo
  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • Podanie žiadostí na príslušné úrady
  • Podanie návrhu na zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
  • Prebratie kompletnej dokumentácie
  • Zaslanie kompletnej dokumentácie