Ak ste sa rozhodli predávať lieh a alkoholické nápoje, potrebujete oprávnenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu v daňovom voľnom obehu. Povolenie vydáva príslušný colný úrad v sídle kraja.

Cena za službu
85 €
Poznámka: vrátane súdnych a správnych poplatkov
Icon Cas
Rýchle vybavenie

získanie licencie trvá max. 30 dní

Icon Komfort
Komfort

stačí len podpis dokumentov

Icon Skusenosti
Skúsenosti

viac ako 600 spokojných klientov

Icon Slovensko
Na celom Slovensku

licenciu vybavíme všade

Postup

1
Vyplnenie objednávky
2
Podpísanie dokumentov
3
Úspešné pridelenie licencie

V cene je zahrnuté

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • Podanie návrhu o pridelení licencie
  • Súdne poplatky
  • Konzultácie