Naša spoločnosť sa špecializuje na zrušenie občianskeho združenia a jeho výmaz z registra.  Na základe plnej moci vybavíme všetko za Vás.

Cena za službu
250 €

Postup

1
Vyplnenie objednávky
2
Podpísanie dokumentácie
3
Úspešný výmaz z registra

Vypracujeme kompletnú dokumentáciu

  •  Oznámenie o zrušení
  • Zápisnicu z valného zhromaždenia
  •  Správu likvidátora
  • Majetkovo právne vyrovnanie záväzkov a pohľadávok
  • Čestné vyhlásenie (v prípade nemajetnosti)
  • Návrh na výmaz občianskeho združenia

V cene je zahrnuté

  • Kompletné poradenstvo
  • Zastupovanie pred úradmi
  • Vypracovanie dokumentácie
  • Súdne a správne poplatk