Občan tretej krajiny môže podať žiadosť o prechodný pobyt na území Slovenskej republiky na veľvyslanectve Slovenska v krajine pôvodu cudzinca alebo na oddelení cudzineckej polície.

Doba vybavenia prechodného pobytu trvá od 3 mesiacov do 6 mesiacov

Prechodný pobyt môže byť udelený za účelom:

 • Podnikania
 • Zamestnania
 • Štúdia
 • Zlúčenia rodiny
 • Slovák žijúci v zahraničí
 • Veda a výskum
 • Príslušník civilnej zložky
 • Osobitná činnosť
 • Osoba s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte

Relokačné služby sú zamerané na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa presúvajú na Slovensko kvôli pracovným alebo osobným záväzkom. Cieľom týchto služieb je zabezpečiť zákazníkom komfort a pohodlie a uľahčiť im prispôsobenie sa novému prostrediu v cudzej krajine.

Prechodný pobyt za účelom podnikania

Udelenie prechodného pobytu je podmienené získaním zápisu v živnostenskom registri, obchodnom registri.

 • Pobyt za účelom podnikania sa udeľuje na dobu maximálne 3 roky.
 • Vybavenie žiadosti trvá 90 dní.

Prechodný pobyt za účelom zamestnania

Udelenie prechodného pobytu je podmienené pracovnou zmluvou alebo písomným prísľubom od zamestnávateľa pre prijatie príslušníka tretej krajiny do zamestnania poprípade rozhodnutím uznania dokladu o vzdelaní.

Podľa druhu pracovného pomeru sa vyžaduje aj povolenie na zamestnanie respektíve ohlásenie voľného pracovného miesta na Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) alebo potvrdenie zamestnávateľa, že na činnosti ktoré bude budúci zamestnanec vykonávať netreba povolenie.

 • Pobyt sa udeľuje maximálne na 5 rokov.
 • Doba vybavenia je 30 dní v prípade významného investova, v ostatných prípadoch je lehota 90 dní.

Modrá karta

Predstavuje náhradu za prechodný pobyt za účelom podnikania. Jej výhodou je akceptácia všetkými členskými krajinami.

Modrú kartu môžu získať cudzinci, s mesačnou mzdou v minimálnej výške 1,5 násobku priemernej mesačnej mzdy a ktorým bol uznaný ich vysokoškolský diplom.

 • Pobyt na modrú kartu sa udeľuje na maximálnu dobu 4 rokov.
 • Doba vybavenia je 30 dní.

Prechodný pobyt za účelom štúdia

Pre získanie pobytu je potrebné preukázať školou vydané potvrdenie o prijatí štátneho príslušníka.

 • Pobyt sa udeľuje maximálne na 6 rokov.
 • Doba vybavenia je 30 dní.

Prechodný pobyt za účelom osobitnej činnosti

Osobitnou činnosťou sa myslí lektorská činnosť, športová činnosť, umelecká činnosť, vysokoškolská stáž mimo územia Slovenskej republiky, plnenie záväzkov Sr, činnosť vyplývajúca z programov vlády SR alebo EU, poskytnutie zdravotnej starostlivosti priamo alebo sprevádzanej osobe, dobrovoľnícka činnosť a činnosť akreditovaných novinárov.

Na získanie pobytu je potrebné predložiť potvrdenie organizácie.

 • Pobyt sa udeľuje maximálne na 2 roky.
 • Doba vybavenia je 90 dní.

Prechodný pobyt za účelom výskumu a vývoja

Získanie pobytu sa preukazuje dohodou o hosťovaní podľa osobitného predpisu.

 • Pobyt sa udeľuje maximálne na 2 roky.
 • Doba vybavenia je 30 dní.

Prechodný pobyt za účelom zlúčenia rodiny

Žiadosť o udelenie pobytu podáva rodinný príslušník občana tretej krajiny ako napríklad manžel alebo manželka, dieťa mladšie ako 18 rokov, osoba s nepriaznivým zdravotným stavom, alebo rodič odkázaný na starostlivosť touto osobou.

K žiadosti treba priložiť doklad preukazujúci rodinný vzťah poprípade lekárskou správou.

 • Pobyt sa udeľuje maximálne na 5 rokov.
 • Doba vybavenia je 90 dní.
Cena za službu
od 900 €

Prečo si nás vybrať?

Icon Cas
Rýchle vybavenie

S klientami komunikujeme nonstop

Icon Spolahlivost
Kompletná dokumentácia

Overená právnikom

Icon Komfort
Komfort

vypracovanie dokumentácie

Icon Vzdelanie
Skúsenosti

viac ako 300 spokojných klientov

Zľavy pre Vašich kolegov a rodinných príslušníkov.

Postup

1
Vyplnenie objednávkového formulára.
Po vyplnení a následnom odoslaní online formulára Vás budeme obratom kontaktovať.
2
Prevzatie kompletnej dokumentácie.
zašleme Vám kompletnú dokumentáciu, tú podpíšete a overíte svoje podpisy
3
Zaslanie podpísaných dokumentov.
podpísané dokumenty nám zašlete na našu adresu
4
Zastupovanie na príslušných úradoch.
Oslobodíme Vás od návštevy úradov.
5
Úspešné získanie zvoleného pobytu
Po vybavení pobytu Vám zašleme všetky potvrdzujúce dokumenty.

Zistite viac o získaní prechodného pobytu

Prečítať článok

V cene je zahrnuté

 • Dôkladné a kompletné vypracovanie potrebných dokumentov k získaniu prechodného pobytu
 • Podanie žiadosti o prechodný pobyt a rezervácia termínu
 • Pomoc ohľadom vybavenia zdravotného poistenia
 • Zľava z našej ceny pre ďalšie osoby

Doplnkové služby súvisiace s vybavením povolenia na pobyt cudzinca na Slovensku.

Okrem už spomínaných služieb, ktoré ponúkame za vás vykonáme aj mnoho ďalších povinností, ktoré by ste v opačnom prípade museli zvládnuť sami.

My, za vás zabezpečíme, úradné preklady, apostilu a prihlásenie do zdravotnej poisťovne. Keďže spolupracujeme s realitnými maklérmi, nájdeme alebo vám pomôžeme nájsť vhodné priestory na bývanie, či podnikanie. Samozrejmosťou je kvalitné poradenstvo v ohľadne predĺženia pobytu a ďalšie služby podľa individuálnych požiadaviek klientov.

Vyzdvihnutím povolenia sa proces nekončí

Získanie pobytu pre cudzinca na Slovensku si vyžaduje množstvo vybavovačiek. Okrem priamych dokumentov a úkonov, ktoré treba vynaložiť nato, aby vám povolenie na pobyt bolo vydané, treba vykonať aj ďalšie potrebné náležitosti, podľa toho o aký typ pobytu ide. Či už ide o získanie živnostenského oprávnenia alebo založenie spoločnosti, a úkony spojené s ním, poskytuje komplexné služby a poradenstvo v čomkoľvek potrebnom na získanie daného pobytu na Slovensku.

Nielenže záujemcovi o pobyt v SR vyzdvihneme a následne doručíme potvrdenie o získanie žiadosti, služby poskytujeme aj po vybavení pobytu. Môžete sa na nás obrátiť aj pri ďalších aktivitách, ktoré je potrebné vykonať už na Slovensku, čiže po získaní prechodného pobytu.