Činnosť občianskeho združenia je obvykle zameraná na uplatňovanie záujmov jeho členov, nevylučujú sa však ani verejno-prospešné aktivity združenia. Zameranie združenia môže byť veľmi rôznorodé - výchova, vzdelávanie, ochrana životného prostredia, charita, regionálny rozvoj, rozvíjanie športových aktivít a pod.

Na založenie občianskeho združenia sú potrebné minimálne 3 osoby

Cena za službu
270 €

Postup

1
Vyplnenie objednávky
2
Zašleme Vám formulár podľa ktorého vytvoríme kompletnú dokumentáciu
3
Dokumenty podpíšete a zašlete nám ich
4
Vaše združenie je založené
5
Zašleme Vám všetky potvrdenia

V cene je zahrnuté

  • Vypracovanie kompletnej zakladacej dokumentácie
  • Podanie návrhnu pre registráciu na ústrednom orgáne štátnej správy
  • Zabezpečenie registrácie v Štatistickom úrade SR a pridelenie IČO
  • Zaslanie kompletnej dokumentácie klientovi