Verejná obchodná spoločnosť je osobná spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby (právnická alebo aj fyzická) podnikajú pod spoločným obchodným menom a ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Maximálny počet spoločníkov nie je obmedzený.

Cena za službu
300 €

Výhody verejnej obchodnej spoločnosti

  • Nie je potrebné základné imanie
  • Jednoduché založenie spoločnosti
  • Zákaz konkurencie platí pre všetkých spoločníkov
  • Jednoduché riadenie - orgány spoločnosti sa tvoria len na základe dohody, zo zákona sa nevytvárajú
  • Príležitosť špecializovať sa

Charakteristika verejnej obchodnej spoločnosti

  • Vzniká združením minimálne dvoch spoločníkov, či už fyzické alebo právnické osoby,
  • Každý spoločník ručí za záväzky spoločnosti neobmedzene celým svojím osobným majetkom

Postup

1
Po odoslaní objednávky Vám zašleme formulár
2
Vyplníte formulár podľa ktorého vytvoríme kompletnú dokumentáciu
3
Úhrada poplatku za založenie s.r.o.
4
Zápis spoločnosti do obchodného registra za 20 pracovných dní