Výhodou Organizačnej zložky (o.z.) je oproti založeniu novej obchodnej spoločnosti, že pri založení organizačnej zložky na Slovensku nie je potrebné vkladať základné imanie. Tento úkon je potrebný len pri vzniku obchodnej spoločnosti ako s.r.o. alebo a.s.

Organizačná zložka je pobočkou zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Nemá vlastnú právnu subjektivitu a všetky úkony vykonáva v mene materskej zahraničnej spoločnosti. Organizačnú zložku riadi jej vedúci organizačnej zložky.

Vedúci organizačnej zložky môže byť len fyzická osoba a to osoba z krajín EU, alebo z krajín OECD, alebo osoba s pobytom na území Slovenskej republiky.

Cena za službu
600 €

Postup

1
Vyplnenie objednávky na základe ktorej vytvoríme kompletnú dokumentáciu
2
Podpísanie a zaslanie nami vytvorených dokumentov
3
Podanie návrhu na zápis organizačnej zložky do ORSR
4
Zápis bude vykonaný do 8-smich pracovných dní

V cene je zahrnuté

  • Úvodná konzultácia e-mailom alebo telefonicky
  •  Odporučenie noptimálnejšej štruktúry spoločnosti a výberu predmetov činnosti
  • Voľné predmety podnikania sú BEZPLATNE (u nás neplatíte kolky pre vydanie živnostenského oprávnenia), viazané živnosti za 7,5 € za jednu
  • Príprava zakladacích dokumentov, presne na mieru pre klienta
  • Podanie žiadosti o vydanie ŽL, výber Ž
  • Zabezpečenie zápisu spoločnosti do obchodného registra
  • Zaplatenie súdneho poplatku pre Obchodný register, ktorý je vo výške 331,50 €
  •  Registrácia na daňovom úrade pre daň z príjmov DPH
  •  Zaslanie výslednej dokumentácie a potvrdenia o zápise do Obchodného registra