Plánujete podnikať ako prevádzkovateľ nákladnej dopravy?

Zabezpečíme všetky formality, ktoré sú potrebné pre vykonávanie vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy nad 3,5 t. Vy len podpíšete dokumenty a všetko za Vás vybavíme my.

Cena za službu
450 €

Postup

1
Vyplnenie objednávky
2
Podpísanie dokumentov
3
Úspešné získanie licencie

Služba zahŕňa

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • Preukázanie finančnej spôsobilosti
  • Úspešné pridelenie licencie

Garant odbornej spôsobilosti

Našim klientom ponúkame možnosť získania alebo udržania licencie prostredníctvom nášho garanta odbornej spôsobilosti.

Kedy potrebujete garanta?

Garanta potrebujú už aj fungujúce dopravné spoločnosti ako aj nové, čakajúce na udelenie povolenia na výkon prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy.

Napríklad ak vedúci dopravy stratí svoju bezúhonnosť,  bude to okamžite zverejnené v elektronickom registri prevádzkovateľov dopravy. Spoločnosť v ktorej takáto osoba ako vedúci dopravy pôsobí , bude okamžite vyzvaná príslušným dopravným úradom k zámene vedúceho dopravy – v opačnom prípade má tento úrad oprávnenie zrušiť povolenie prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy.

Postup

1
Vyplnenie objednávky
2
Podpísanie dokumentov
3
Úspešný zápis odborného garanta do 2och dní

Služba zahŕňa

  • Vypracovanie kompletnej dokumentácie
  • Zápis odborného garanta do Vašej spoločnosti