Zápis konečného užívateľa výhod je povinnosťou, podľa zákona č. 503/2003 Z.z. o obchodnom registri a vzťahuje sa na všetky obchodné spoločnosti.

Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba, ktorá :

  • má priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčet týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25%
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
  • má právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25%


Cena za službu
od 35 €
Icon Cas
Rýchle vybavenie

zápis už za 5 dní

Icon Komfort
Komfort

stačí len podpis dokumentov

Icon Skusenosti
Skúsenosti

viac ako 1000 spokojných klientov

Na celom Slovensku

zápis vykonáme všade

Postup

1
Vytvorenie objednávky
2
Na základe objednávky vytvoríme dokumenty
3
Podpísanie našich dokumentov a ich odoslanie emailom alebo poštou
4
Zápis bude vykonaný v ORSR do 5-tich pracovných dní