telefón facebook google + youtube
logo

Blog

24.05.2022

Seriál cudzinci 3. Ako dlho sa môžu občania USA zdržiavať na území Slovenskej republiky?

  • bezvízový režim medzi Európskou úniou ako celkom a USA zakotvený v Nariadení EP a Rady ES č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia)
  • bezvízový režim na základe bilaterálnej dohody o zrušení vízovej povinnosti medzi Slovenskou republikou a USA (90 dní v rámci obdobia 6 mesiacov)

Vo všeobecnosti platí, že ak štátny príslušník USA vstúpi na územie Schengenu cez územie Slovenskej republiky, oba bezvízové režimy začínajú plynúť súbežne, a teda po vyčerpaní maximálneho počtu dní je povinný opustiť územie Slovenskej republiky. V prípade ak štátny príslušník USA vstúpi do Schengenu cez územie iného členského štátu, začína pre neho plynúť len bezvízový režim zavedený spomínaným nariadením ES č. 539/2001. Po jeho vyčerpaní prípadne po ukončení predchádzajúceho pobytu v inom členskom štáte je štátny príslušník USA oprávnený vstúpiť na územie Slovenskej republiky na základe bilaterálnej dohody o zrušení vízovej povinnosti medzi Slovenskou republikou a USA a zdržiavať sa tu v súlade s touto dohodou.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava