telefón facebook google + youtube
logo

Blog

07.06.2022

Seriál cudzinci 5. Ako je to s predkladaním dokladu potvrdzujúceho zdravotné poistenie na území Slovenskej republiky?

V lehote 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte tento doklad povinne odovzdávajú príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ:

štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel podnikania

  • štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti
  • štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja
  • štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
  • štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte
  • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas
  • štátny príslušník tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie dlhodobého pobytu

V prípade ak je štátny príslušník tretej krajiny poistený na území Slovenskej republiky už v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu, môže doklad o zdravotnom poistení priložiť priamo k žiadosti, čím si splní uvedenú povinnosť odovzdať tento doklad do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Priamo k žiadosti o udelenie pobytu tento doklad povinne odovzdávajú príslušnému oddeleniu cudzineckej polície PZ:

Bez ohľadu na uvedené, podľa zákona o pobyte cudzincov každý štátny príslušník tretej krajiny, bez ohľadu na druh udeleného pobytu, je povinný uzatvoriť zdravotné poistenie najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte a preukázať pri kontrole pobytu, že je zdravotne poistený na území Slovenskej republiky.

V prípade porušenia uvedenej povinnosti sa štátny príslušník tretej krajiny dopustí priestupku na úseku pobytu, za ktorý je možné uložiť pokutu do výšky 1600 eur .

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Iritor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6558156001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0065 5815 6001
IČO: 53112156
DIČ: 2121266444

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava