telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako obnoviť pozastavenú živnosť?

Po uplynutí doby, na ktorú ste žiadosť pozastavili sa vaša živnosť stáva automaticky obnovená. Na základe vami stanoveného termínu sa stáva rovnako aktívne aj vaše živnostenské oprávnenie. Od tohto dňa môže podnikateľ voľne pokračovať vo svojom podnikaní. Takéto obnovenie živnosti je nutné oznámiť hneď trom úradom – sociálnej poisťovni, daňovému úradu a zdravotnej poisťovni. Oznámenie o znovuzačatí živnosti nemusíte podávať na živnostenský úrad.

1. Sociálna poisťovňa

Odo dňa obnovenia živnosti vzniká živnostníkovi povinné dôchodkové a povinné nemocenské poistenie. Sociálne poistenie živnostníkovi vzniká len v jednom jedinom prípade, a to ak živnostníkovi k prvému júlu predchádzajúceho roka bol jeho príjem vyšší ako príslušná hranica príjmov (dvanásť násobok polovice priemernej mesačnej mzdy). Tým pádom je hraničným dátumom prvý júl pred tým, ako sa vaša živnosť stáva aktívnou a príjem za predchádzajúci rok. Ak teda nastane situácia, že váš príjem je vyšší ako hranica príjmov, ste povinný platiť sociálne poistenie. Táto povinnosť sa vykonáva na základe registračného listu fyzickej osoby, v ktorom živnostník oznámi obnovenie živnosti. Musí tak urobiť do ôsmych dní od obnovenia. Vychádza sa pri tom zo zákona č. 401/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

2. Daňový úrad

Obnovene živnosti znamená obnovenie podnikania. Tým pádom vzniká živnostníkovi povinnosť opätovnej registrácie na daňovom úrade. Podnikateľ tak musí vykonať do konca kalendárneho mesiaca, kedy sa jeho živnosť stala aktívna. Urobí tak na základe registračného tlačiva (Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty) a na základe tohto tlačiva vydá daňový úrad osvedčenie o registrácii. Tento princíp pri obnovení živnosti je podobný ako keď živnostník začína svoje podnikanie. Po registrácii už postupuje podnikateľ rovnako ako pred tým – vedie si účtovné knihy, účtovnú uzávierku a pod.

Taktiež sa stáva, že podnikateľovi vznikne povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty, a to vtedy ak za celý minulý rok dosiahol jeho obrat viac ako 49 790€.

3. Zdravotná poisťovňa

Povinnosti živnostníka voči zdravotnej poisťovni upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Živnostník na základe tohto zákona musí do ôsmich pracovných dní nahlásiť zmenu platiteľa poistného – samostatne zárobkovú osobu – čiže seba samého. Takéto oznámenie sa podáva buď elektronicky, alebo priamo v zdravotnej poisťovni. Takáto osoba pri znovu obnovení živnosti je povinná platiť preddavky. Tie sú vypočítané rovnako ako u podnikateľov, ktorí živnosť pozastavenú nemali, a teda je to výška vypočítaná z daňového priznania za rok, ktorý dva roky predchádza obnoveniu živnosti. Ak sa jedná o viac rokov, živnostník bude platiť preddavky v minimálnej výške.

Sociálna, zdravotná poisťovňa i daňový úrad predstavujú často jeden veľký chaos, preto je dobré vopred si naštudovať, ktoré úrady musíte navštíviť a čo je na nich nutné vybaviť. Dúfame, že vám tento článok v tom bude nápomocný.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava