telefón facebook google + youtube
logo

Blog

04.09.2019

Ako otvoriť reštauráciu alebo kaviareň a aké sú povinnosti s tým spojené?

1. Forma podnikania pre reštauráciu alebo kaviareň

V prípade kaviarne alebo reštaurácie odporúčame ako formu podnikania spoločnosť s ručením obmedzeným. Činnosti, ktoré Vaša spoločnosť mala mať zapísané sú:

 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • výroba nápojov
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby

V prípade ak budete prevádzkovať reštauráciu je potrebné mať zapísanú aj remeselnú činnosť :

 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
 • kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 • kópiu živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra
 • rozhodnutie o kolaudácii
 • kópiu nájomnej zmluvy alebo list vlastníctva ak ste vlastníkom nehnuteľnosti
 • kolok v hodnote 16,50
 • prevádzkový poriadok, na jeho vytvorenie môžete využiť naše služby

Keďže je to remeselná činnosť, je potrebné mať aj zodpovedného zástupcu (môže to byť jeden z konateľov alebo spoločníkov), ktorý bude vyučený v odbore a dokáže preukázať prax.

Na založenie spoločnosti môžete využiť naše služby. Stačí vyplniť len objednávkový formulár a my Vás budeme ďalej kontaktovať. Stačí len podpísanie dokumentov a môžete sa pustiť do podnikania.

2. Schválenie prevádzky Hygienou

Každá prevádzka musí prejsť schválením Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RUVZ).

Ako majiteľ potrebujete Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov. Toto osvedčenie vám vydajú po skúške a absolvovaní kurzu o odbornej spôsobilosti.

Po absolvovaní skúšky je potrebné aby Vám RUVZ schválil prevádzkové priestory. Vašou povinnosťou je zaslať žiadosť o vydanie rozhodnutia na RUVZ.

Prílohy žiadosti sú:

Po odoslaní žiadosti, je potrebné si dohodnúť termín obhliadky priestorov. V prípade ak Vám priestory schvália, bude vaša nová prevádzka schválená do 30 dní.

3. Predaj alkoholu – schválenie Colníkmi

Ak budete predávať aj alkohol, je potrebné si vyžiadať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu.

Prílohy žiadosti sú:

 • •kópiu živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra
 • •otváracie hodiny na vchodových dverách, s údajmi o prevádzkovateľovi a názvom podniku
 • •označenie na viditeľnom mieste s upozornením pre verejnosť na zákaz predaja alkoholických a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov,
 • •nápis „Kusový predaj cigariet je zakázaný“ s výškou písma najmenej 30 mm
 • •Prihlásenie prevádzky musíte hlásiť na živnostenskom úrade a otváracie hodiny nahlásite aj na miestnom úrade.
 • zoznam dodávateľov spotrebiteľského balenia s uvedením ich identifikačných údajov
 • výpis z registra trestov žiadateľa alebo jeho zodpovedného zástupcu, ak je žiadateľom fyzická osoba, a ak je žiadateľom právnická osoba, výpis z registra trestov zodpovedného zástupcu a fyzických osôb, ktoré sú členmi riadiacich orgánov alebo kontrolných orgánov; výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní.

Po získaní povolenia ste povinný viesť evidenciu, viac sa dočítate tu

4. Pokladňa

Pri predaji je povinnosťou mať aj pokladňu, tú je potrebné nahlásiť na miestne príslušnom daňovom úrade.

5. Označenie a nahlásenie prevádzky

Prevádzka musí byť riadne označená

6. BOZP a PO

Každý podnikateľ, ktorý má zamestnancov je povinný mať podľa Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č. 124/2006 Z. z.

Prevádzka musí mať označené únikové východy, hasiaci prístroj, či ohlasovňu požiaru. Je potrebné mať vypracované požiarne a poplachové smernice, vyznačenie únikových východov, či dokument o protipožiarnej hliadke, ktoré musia byť umiestnené na viditeľnom mieste. S vypracovaním dokumentov Vám radi pomôžeme prostredníctvom našej stránky https://omnes.sk/bezpecnost-ochrana-zdravia-pri-praci/

7. Odvoz a likvidácia odpadov

V magistráte mesta je potrebné sa prihlásiť na platbu za odvoz odpadov. Nahlásite aké množstvo odpadov budete približne produkovať a ako často Vám ho majú odnášať.

8. Reklamné plochy

V magistráte mesta je potrebné vyžiadať povolenie pre umiestňovanie reklamných plôch pred prevádzkou na mestskom pozemku.

9. SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský

V prípade ak budete mať na prevádzke televízor alebo rádio, ste potrebný sa nahlásiť na SOZU a platiť poplatky. Výška poplatkov bude vyrátaná podľa počtu zariadení a rozlohy podniku.

10. Zamestnávanie

Každá prevádzka potrebuje aj zamestnancov. Na ich zamestnávanie ste najprv povinný sa nahlásiť na sociálnej poisťovni ako zamestnávateľ. Vašou povinnosťou je zasielať mesačné výkazy odpracovaných hodín a iné. Pre vedenie tejto agendy odporúčam nájsť skúseného účtovníka. Naša spoločnosť poskytuje aj účtovnícke činnosti a radi Vám pomôžeme. S každým zamestnancom ste povinný mať podpísanú aj pracovnú zmluvu resp. dohodu. Tieto zmluvy Vám vieme tak isto vypracovať.

V prípade ak budete mať otázky nás môžete kontaktovať, radi Vám pomôžeme.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava