telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako podnikať na materskej?

Áno, skutočne je takéto podnikanie možné, odhliadnuc od toho, že stále je potrebná starostlivosť o dieťa a matka bude pravdepodobne potrebovať pomoc a podporu príbuzných. Ako to bude ale s poberaním nemocenských dávok?

 

Materská dovolenka verzus materská - nemocenská dávka 

Každá zamestnaná matka ma nárok na materskú dovolenku. Ako určuje zákon, je to

ospravedlnené pracovné voľno zo zamestnania. Čo však s matkou podnikateľkou? Matka, ktorá podniká čiže samostatne zárobkovo činná osoba, nemá zamestnávateľa, čiže materskú dovolenku nedostáva. 

 

Materská , čiže peňažná dávka v materstve je hradená sociálnou  poisťovňou a poskytuje sa z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa.

To znamená že aj matka podnikateľka, môže poberať materskú, avšak po splnení určitých podmienok.

 

Povinnosť byť poistený

Matka, ktorá sa stará o narodené dieťa musí byť v období vzniku dôvodu na poskytnutie materského nemocensky poistená, a to minimalne 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom.

 

Žiadne dlhy na poistnom 

Zlá životná situácia, dostatok voľného času a možno aj chuť byť nezávislá je dôvodom prečo stále viac žien na materskej dovolenke prestáva závisieť len od príjmu manžela a svojho príjmu ktorým je v tom čase materská respektíve nemocenská dávka.

 

Výška príjmu a materská 

Aákoľvek výška zárobku za prácu vykonávanú mimo pracovného pomeru, na zmluvu a ani na živnosť nemá vplyv na výšku či stratu materské dávky.

Pokiaľ je matka už  živnostníčkou, neukladá sa jej povinnosť živnosť pozastaviť alebo ukončiť, keďže sa absencia príjmu sa nevyžaduje. Matka ktorá ešte nepodniká, si môže novú živnosť založiť. Podnikateľka môže počas čerpania materskej dovolenky dosahovať príjmy z podnikania.

Aj samostatne zárobkovo činná osoba je počas poberania rodičovského príspevku poistencom štátu, nemusí platiť preddavky na zdravotné poistenie.

 

Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok

Pravdepodobný denný vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu poberania materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.

 

Matka v úlohe konateľky

V závislosti od toho, ktoré povinné poistenia sa podľa zákona o sociálnom poistení na konateľa alebo spoločníka vzťahujú, má nárok na príslušné dávky. Výška nemocenských dávok u konateľov závisí od pravidelného príjmu. Ak dosahuje konateľ len minimálny príjem nemocenské dávky budú minimálne. Pre matky konateľky je však nemocenské poistenie obzvlášť dôležité, kvoli podmienke mať 270 dní nemocenské poistenie, aby mohli poberať materskú.

 

Podmienky nároku na materské

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba

-vznik dôvodu na poskytnutie materského, t. j. tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa

-dôvod na poskytnutie materskéhomusí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote

-najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných 2 rokoch pred pôrodom -zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume a  v čas

-nesleduje sa, či samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjem počas poberania materského

 

Konatelia a povinnosť poistenia 

Spoločníkom a konateľom spoločností s ručením obmedzeným môže vzniknúť povinnosť platiť poistné do Sociálnej poisťovne, ak súčasne spĺňajú dve podmienky: podmienku existencie právneho vzťahu a existencie práva na príjem zo závislej činnosti z tohto vzťahu. Pričom už samotný zápis do obchodného registra je považovaný za právny vzťah, takže prvú podmienku spĺňajú vždy.

Ak teda spĺňajú obe podmienky, majú v sociálnom poistení postavenie zamestnanca, teda sú povinní platiť poistné na sociálne poistenie.

Radi Vám pomôžeme, či už so založením živnosti alebo založením Vašej spoločnosti. Neváhajte nás kontaktovať.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava