telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Chcete vedieť ako previesť obchodný podiel spoločníka v s.r.o. ?

Ako previesť obchodný podiel spoločníka v s.r.o.?

V živote každej spoločnosti nastane udalosť kedy je potrebné previesť obchodný podieľ na iného spoločníka, či už kvôli predaju podielu alebo vzdaniu sa účasti v spoločnosti. Naša spoločnosť sa zaoberá zmenami v s.r.o. už dlhú dobu a preto vieme presne čo všetko obnáša každá zmena v spoločnosti. Nie je jednoduché vytvoriť dokumenty potrebné pre zmenu v s.r.o.

Potrebné dokumenty pre prevod obchodného podielu spoločníka vo Vašej spoločnosti sú:

 1. Rozhodnutie jediného spoločníka: toto rozhodnutie sa používa vtedy, keď má spoločnosť len jediného spoločníka a ten rozhoduje o jej fungovaní sám. 

Rozhodnutie obsahuje základné náležitosti ako:

 • názov spoločnosti a sídlo
 • iniciáli spoločníka
 • uvedenie rozhodnutia spoločníka napríklad v tejto forme: jediný spoločník spoločnosti XXX s.r.o.,  ktorý na základe  Zakladateľskej listiny  vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, vydáva nasledovné rozhodnutie : Jediný spoločník týmto rozhodol, že schvaľuje prevod obchodného podielu, ktorý zodpovedá 50% vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 2500 Eur na fyzickú osobu Jožko Mrkvička, nar. 09.03.1987, r.č. 870309/8889, bytom: Jablková 3, Bratislava a 50% vkladu do základného imania spoločnosti vo výške 2500 Eur na fyzickú osobu Janko Kaleráb, nar. 09.05.1990, r.č. 900508/7777, bytom: Kalerábová 3, Bratislava titulom Zmluvy o prevode obchodného podielu.

alebo 

     2.  zápisnica z valného zhromaždenia: v spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie vtedy pokiaľ má dvoch a viacerých spoločníkov.

zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje tieto základné náležitosti:

 • názov spoločnosti a sídlo
 • prezentáciu spoločníkov
 • program, ktorý sa bude preberať na valnom zhromaždení
 • zvolenie si predsedu valného zhromaždenia
 • pri prevode obchodného podielu spoločníka v spoločnosti je potrebné uviesť návrh na zmenu napríklad v tejto forme: Predseda valného zhromaždenia Michal Kaliak predložil návrh na prevod obchodného podielu spoločníka Michal Kaliak vo výške 2500,- EUR na fyzickú Jožko Mrkvička, nar. 15.10.1973, r.č. 731015/7777, Jablková 3, Bratislava
 • valné zhromaždenie musí dané zmeny schváliť, bez schválenia tohto bodu je zmena neplatná 

 

     3.  Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva

 • záleží od toho či ide o jednoosobovú spoločnosť alebo viac osobovú
 • v novej zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve sa uvedú už noví spoločníci

     4.  Zmluva o prevode obchodného podielu

 • zmluva obsahuje tieto základné náležitosti:
 • názov a sídlo spoločnosti
 • inicáli predajcu a kupujúceho
 • akú časť obchodného podielu prevádza spoločník
 • za akú kúpnu cenu prevádza svoj obchodný podiel
 • vyhlásenie nadobúdateľa, že preberá obchodný podiel a pristupuje k spoločenskej zmluve
 • podpisy

Hore vymenované dokumenty je potrebné podpísať všetkými spoločníkmi a zaslať ako prílohy na Obchodný register Slovenskej republiky, ten má na rozhodnutie 5 pracovných dní. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava