telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie?

Možností je hneď niekoľko:

  1. Zrušenie a likvidácia firmy
  2. Predaj/ prevod firmy
  3. Konkurz a zrušenie firmy
  4. Zlúčenie firmy

Daňová licencia predstavuje minimálnu výšku dane, ktorú spoločnosť musí v každom prípade uhradiť. Výšku daňovej licencie určujú tržby podniku. Ak sú menšie ako 500-tisíc eur a firma je platcom DPH, suma vychádza na 480€. Ak sú tržby menšie ako 500-tisíc, ale firma nie je platcom DPH, minimálna výška licencie je 960€ a nad 500-tisíc eur musí firma hradiť 2880 eur. Suma daňovej licencie môže byť aj menšia, a to v prípade, ak podnikateľ zamestnáva minimálne 20% zamestnancov so zdravotným postihnutím.

1. Zrušenie respektíve likvidácia s.r.o. 

Daňovej licencii sa najrýchlejšie vyhnete, ak svoju spiacu firmu dáte do likvidácie s dátumom do konca roka. Postup je jednoduchý, do obchodného registra len zapíšete dátum začatia likvidácie pred koncom kalendárneho roka a v tom prípade neplatíte daňovú licenciu. To zjednodušene znamená, že do 31.12. vás obchodný register musí uviesť ako firmu v likvidácii. Dôležité je pripomenúť, že daňovú licenciu nebudete musieť zaplatiť aj keď likvidácia firmy bude pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku. 

Likvidácia prebieha nasledovne: v prípade že firma nemá žiadny majetok (ani dlhy), vyhlási sa valné zhromaždenie, ktoré odsúhlasí jej zrušenie. V tejto počiatočnej fáze sa rovnako vyhlási likvidácia,  určí sa likvidátor s.r.o. a firma tento fakt zapíše do obchodného registra, následne aj do Obchodného vestníka. Oznámenie o likvidácii tým nekončí a likvidátor je povinný tento fakt ohlásiť sociálnej a zdravotnej poisťovni, daňovému úradu a podá daňové priznanie s mimoriadnou závierkou. Ak je s.r.o. platiteľom DPH, rovnako ruší registráciu. V záverečnej časti sa na valnom zhromaždení ukončí likvidácia a ak firma disponuje nejakým majetkom, vytvorí sa návrh jeho prerozdelenia plus likvidačná súvaha, ktorá je finálnym dokumentom na vymazanie spoločnosti z obchodného registra.

Ak firma nie je na tom až tak zle, že by musela podnikanie zrušiť, len sa chce vyhnúť plateniu licencií, môže sa zahlásiť k likvidácii tiež a v nasledujúcom roku likvidáciu zruší. Je to však veľmi riskantný ťah, ktorý musí byť dokonale premyslený. Taktiež sa dá vyhnúť plateniu licencií aj súdnou cestou, ktorá nikdy nie je istá, nakoľko sa súdne konania môžu pretiahnuť aj do nasledujúceho kalendárneho roka.

2. Predaj firmy

 Najjednoduchší spôsob zbavenia sa s.r.o. je predaj, resp. prevod firmy. Tento proces predstavuje prenesenie povinnosti platiť daňovú licenciu na nového vlastníka spoločnosti. Za predaj samozrejme plynú bývalému majiteľovi či už finančné alebo iné pozitíva. Je vždy dôležité dbať aj na poriadnu prevodovú zmluvu. Najcennejšie sú firmy, ktoré sú platcami DPH. Postup predaja firmy je nasledovný: majiteľ stále ešte existujúcej s.r.o. zvolá zhromaždenie, na ktorom sa odsúhlasí prevod obchodného podielu na inú s.r.o., ale len v prípade, že to zakladateľská zmluva povoľuje. Po odsúhlasení sa vytvorí nová zmluva o prevode tohto podielu a určí sa cena prevodu. Pri predaji firmy sa odporúča získať aj súhlas daňového úradu so zápisom prevodu do obchodného registra. Po podpise zmlúv a listín sa podáva návrh na zápis prevodu firmy do obchodného registra. 

3. Zlúčenie firmy

Ak podnikateľ disponuje viacerými firmami a chce sa vyhnúť plateniu daňových licencií, môže vykonať ich zlúčenie, respektíve splynutie, a to bez likvidácie. Takýmto spôsobom zlúči podnikateľ všetky spoločnosti do jednej a tú následne zruší oveľa ľahšie. Výhodou je rýchlosť, no nevýhodou zasa platenie daňovej licencie do obdobia, kým sa firma nezlúči. Túto licenciu potom platí novovzniknutá spojená s.r.o.

4. Konkurz

Najnákladnejšie zbavenie sa spoločnosti s ručením obmedzeným. Môže trvať od pár mesiacov až po niekoľko rokov a nikdy nie je isté, či sa konkurz vôbec podarí. Do konkurzu vstupuje spoločnosť s ručením obmedzeným vtedy, ak je hodnota jej splatných záväzkov väčšia ako hodnota jej majetku alebo ak voči nej sú vznesené dve pohľadávky rôznych veriteľov.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava