telefón facebook google + youtube
logo

Blog

26.01.2021

Ako vybaviť prechodný pobyt pre cudzinca z tretej krajiny?

Čo je prechodný pobyt?

Ak cudzinec získa povolenie na prechodný pobyt, je oprávnený na pobyt, vycestovanie a opätovný vstup na územie Slovenskej republiky, ak ho udelilo policajné oddelenie. Získané povolenie je platné iba na jeden účel. Ak chce občan tretej krajiny vykonávať aj inú aktivitu, je potrebné požiadať o novú žiadosť. Štátnemu príslušníkovi, ktorému bolo povolenie udelené, môže počas pobytu aj študovať.

Účely prechodného pobytu môžu byť napr. podnikanie, štúdium, zamestnanie, osobitá činnosť, výskum a vývoj alebo zlúčenie rodiny. Povolením na prechodný pobyt je aj modrá karta EÚ.

Podmienky pre vstup občanov tretej krajiny

Na vstup a na plánovaný pobyt na území členských štátov, ktorý nepresiahne 90 dní v rámci 180 dní, musí štátny príslušník tretej krajiny spĺňať určité podmienky.

1. Platný cestovný doklad

- Držiteľ je oprávnený prekročiť hranicu

- Platnosť musí byt' o 3 mesiace dlhšia ako je plánovaný dátum odchodu

- Cestovný doklad bol vydaný počas posledných 10 rokov

2. Platné vízum

3. Účel plánovaného pobytu musí byt' zdôvodnený a žiadateľ musí mať dostatočné prostriedky na živobytie na dĺžku pobytu ako aj na návrat do svojej krajiny.

4. Osoba nesmie mať upozornenie na odopretia vstupu, ktoré bolo vydané v Schengenskom informačnom systéme.

5. Osoba nie hrozbou verejný poriadok, bezpečnosť alebo verejné zdravie členského štátu.

Pred odchodom štátneho príslušníka zo svojej krajiny sa odporúča vybaviť cestovné poistenie, ktoré je v dnešnej dobe samozrejmosťou.

Žiadosť o prechodný pobyt

Žiadosť o prechodný pobyt vyžaduje oficiálny formulár žiadosti a všetkých požadované prílohy, ktoré je treba podať v zahraničí na zastupiteľskom úrade SR, osobne. Následne bude so žiadateľom vykonaný osobný rozhovor pre účel posúdenia žiadosti.

Potrebné doklady k žiadosti :

 • Vyplnený formulár žiadosti
 • Dve farebné fotografie
 • Kolok (závisí od účelu pobytu)
 • Platný cestovný pas
 • Doklad potvrdzujúci účel pobytu
 • Výpis z registra trestov
 • Doklad o ubytovaní na Slovensku
 • Dôkaz o finančnom zabezpečení počas pobytu
 • Doklady nesmú byť staršie ako 90 dní, musia byť overené (ak boli vydané v zahraničí) a taktiež musia byt' preložené do Slovenského jazyka.

Rozhodnutie o žiadosti

Potvrdenie o prijatí žiadosti bude vykonané cudzineckou políciou alebo zastupiteľským úradom v deň podania žiadosti. O žiadosti sa rozhodne do 90 dní od jej doručenia v niektorých prípadoch aj do 30 dní (ak ide napr. o pobyt na účel štúdia, výskumu a vývoja alebo prácu pre zahraničného investora).

Povinnosti po prijatí povolenia o prechodný pobyt

Pred vstupom na Slovensko

 • Vstup na Slovensko do 180 dní po udelení povolenia

Po vstupe na Slovensko

 • Prihlásenie na cudzineckej polícii do 3 pracovných dní
 • Do 30 dní je povinné vybaviť si zdravotné poistenie a predložiť ho na cudzineckej polícii

Počas pobytu na Slovensku

 • Do 3 pracovných dní treba nahlásiť dôležité zmeny na cudzineckej polícii (zmena bydliska, zmena mena, zmena štátnej príslušnosti a pod.)
 • Na cudzineckej polícii oznámiť zánik účelu, na ktorý bol pobyt udelený
 • Nahlásiť stratu, krádež alebo poškodenie
 • Nahlásiť výmenu cestovného dokladu, vystavenie nového dokladu o pobyte na cudzineckej polícii
 • Na cudzineckej polícii uvádzať pravdivé a úplné údaje
 • Vykonávať iba tu činnosť, na ktorú bolo udelené povolenie na pobyt
 • Vycestovať najneskôr posledný deň platnosti povolenia pobytu

Pri nesplnení povinností môže byt' povolenie na prechodný pobyt zrušené alebo môže byt' vystavená pokuta až do výšky 1659 EUR.

Dôležité je vedieť, že podaním žiadosti o prechodný pobyt nevzniká automaticky nárok na pobyt na Slovensku. Ak povolenie bolo odmietnuté, cudzinec je poverený zdržiavať sa na území Slovenska len počas platnosti víza alebo iného povolenia, ak také bolo udelené. Ak si pri niečom nie ste istí, obráťte sa na Migračné Informačné Centum.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava