telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako založiť s.r.o. na Pohostinskú činnosť a výrobu hotových jedál?

Takže okrem všetkých podmienok pre založenie s.r.o., si predmet podnikania, ktorým je remeselná živnosť bude vyžadovať aj získanie osvedčenia o živnostnenskom oprávnení, ktoré získate na príslušnom živnostnenskom úrade avšak po splnení určitých náležitostí a podmienok.

 

Získanie živnostnenského oprávnenia

Živnostnenské oprávnenie na vykonávanie remeselnej činnosti získate až po splnení všeobecných a osobných podmienok. 
Po splnení všeobecných podmienok akými sú dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť sa treba zamerať na splnenie nasledujúcich podmienok určených pre remeselné živnosti a teda nevyhnutných aj na poskytovanie pohostinskej činnosti a výroby hotových jedál pre výdajne.

Osobitnou podmienkou prevádzkovania remeselnej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore.

 

Ako preukázať odbornú spôsobilosť? 

Odbornú spôsobilosť možno dokázať výučným listom, respektíve iným dokladom o ukončení príslušného učebného/študijného odboru. Avšak preukaz odbornej spôsobilosti možno nahradiť napríklad výučným listom, vysvedčením o maturitnej skúške alebo diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore. 

 

Kto musí osobitné podmienky preukázať? 

Záleží to od toho, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu. Ak ide o FO, osobitné podmienky musí spĺňať on sám, prípadne jeho zodpovedný zástupca. Ak ide o PO,  osobitné podmienky prevádzkovania živnosti musí spĺňať vždy jej zodpovedný zástupca. 


Založenie s.r.o. bez starostí

Nie, nie je to žart, aj založenie s.r.o. môže prebehnúť rýchlo a bez akejkoľvek námahy a času. Pomôže vám s tým www.sro-start.sk. Stačí len podpísať všetky potrebné dokumentácie, a do 11 dní môžete začať podnikať.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava