telefón facebook google + youtube
logo

Blog

25.02.2021

Ako založiť škôlku a čo k tomu potrebujete?

Avšak predtým, ako začnete podnikať, by ste mali zistiť či je to pre vás po osobnej, ale aj po profesionálnej stránke, vhodné. Nasledujúce tipy by vám k tomu mohli pomôcť. Trúfate si?

1. Zhodnoťte vašu pripravenosť

Ak uvažujete o zriadení škôlky, mali by ste:

 • Radi pomáhať malým deťom a ich rodinám.
 • Mať dostatočné schopnosti a zmýšľanie, byt' si vlastným šéfom, aby bol váš biznis úspešný.
 • Mat' dostatočné vzdelanie a školenie alebo byt’ ochotný sa ich naučiť. Tieto kvalifikácie sú určite potrebné na to, aby ste splnili požiadavky na poskytovanie starostlivosti o deti.

2. Urobte si prieskum trhu

Materské školy zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri prechode detí zo škôlky do škôl. Škôlka by mala slúžiť k tomu, aby sa deti pripravili na ich ďalšiu cestu životom. Aby sa socializovali, spolu hrali, učili sa základné činnosti a taktiež mali prístup k vzdelávacím zdrojom, ako sú napr. obrázkové knihy, hračky, spoločenské hry a ďalšie.

Ak plánujete začať podnikať s materskou školou, dôkladne si preskúmajte trh. Preštudujte si rôzne typy materských škôl vo vašom okolí, aby ste mohli prísť s jedinečným obchodným modelom. Ak ponúkate rovnaké zariadenia a služby ako všetci ostatní, bude pravdepodobne ťažké prilákať rodičov. Analyzujte svojich konkurentov, učte sa od nich a hľadajte oblasti zlepšenia.

Inšpirujte sa rôznymi materiálmi a informujte sa aj o tom, ako škôlka vyzerá napríklad v zahraničí. Niektoré zariadenia v Kanade a Nemecku používajú ako učebne parky a iné vonkajšie priestory, ktoré ponúkajú deťom dostatočný priestor na učenie, na podporu ich kreativity, ale aj na hru (záhradné hojdačky, vhodne trampolíny a podobne).

3. Špecifikujte si váš odbor

Keď už ste si zistili a vyhodnotili, akú škôlku miestny trh potrebuje, mali by ste si určiť akým smerom chcete ísť. Deti, ktoré navštevujú materskú školu, si rozvíjajú zručnosti, ktoré môžu uplatniť vo všetkých oblastiach svojho života. Učia sa rozdielu medzi správnym a nesprávnym, nadväzujú kontakty a učia sa rozhodovať. Naučia sa tiež, ako používať slová na vyjadrenie svojich potrieb a želaní. Materská škola vnáša do detí aj pocit zvedavosti a dáva im príležitosť skúšať nové aktivity.

Pokúste si nájsť oblasť, na ktorú by ste sa chceli špecifikovať. Opäť je dôležité prísť s niečím novým, aby vaše podnikanie vyniklo. Môžete napríklad zriadiť materskú školu pre nadané deti. Preskúmajte programy materských škôl vo vašej oblasti, ale aj za hranicami. Zamerajte sa na tie, ktoré pomáhajú deťom rozvíjať gramotnosť, jazykové schopnosti, emočné schopnosti, sociálne zručnosti. Pokúste sa začleniť outdoorové aktivity do učebných osnov. Hľadajte spôsoby, ako vystaviť deti novým nápadom a konceptom, aby si mohli rozšíriť obzory.

4.Vytvorte si podnikateľský plán

Napíšte obchodný plán, ktorý pokryje vašu víziu, ciele, financie a ďalšie kľúčové aspekty. Začnite zhrnutím a krátkym prehľadom o predškolskom priemysle. Zhrnutie by malo v niekoľkých odsekoch opísať vaše poslanie, ciele a stratégiu. Podnikateľský plán by mal obsahovať finančné, právne a organizačné aspekty prevádzkovania. Naznačte vaše ciele a opíšte, ako ich plánujete dosiahnuť. Spíšte si tiež prehľad vašich konkurentov a cieľové skupiny, informácie o vlastníctve a správe spoločnosti ako aj jej umiestnenie, vybavenie, služby a technológie. Brainstormujte marketingové stratégie a hľadajte kreatívne spôsoby, ako rozšíriť vaše posolstvo a prilákať zákazníkov.

Čo by nemalo v podnikateľskom pláne chýbať?

 • Zhrnutie
 • Prehľad trhu
 • Konkurenčné porovnanie
 • Cieľové publikum
 • Popis firmy
 • Tím
 • Misia
 • Krátkodobé a dlhodobé ciele
 • Služby a zariadenia
 • Silné a slabé stránky, príležitosti a možné hrozby
 • Potreby financovania, cenová stratégia a finančné prognózy
 • Zákonné požiadavky
 • Marketingová stratégia

5. Vyberte si miesto

Chcete otvoriť malú škôlku? Hľadáte prenájom už existujúceho predškolského zariadenia alebo chcete otvoriť škôlku úplne od začiatku s úplne novým zariadením? V každom prípade budete musieť vašej budúcej nájsť domov. Nájdenie vhodného zariadenia pre vašu budúcu materskú školu je ďalším krokom v tomto procese. Prvá vec, ktorú musíte mať na pamäti pri výbere dokonalého miesta, je bezpečnosť, ktorá je obzvlášť dôležitá.

6. Uspokojte právne požiadavky

Ako každé iné podnikanie aj otvorenie materskej školy zahŕňa niekoľko právnych krokov.

 1. Treba podať žiadosť o zaradení škôlky na ministerstve školstva. Žiadosť by ste mali podať do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má bude škôlka zriadená. K žiadosti treba dodať potrebné náležitosti a priložiť k nej všetky predpísané doklady (napr. názov škôlky, predpokladaný počet detí a tried, doklad o zabezpečených priestorov...).
 2. O žiadosti rozhodne ministerstvo do 60 dní od jej doručenia. Následne obec alebo mesto vydá záväzné nariadenie o zriadení školy.
 3. Po zriadení škôlky vydá zriaďovateľ (vy) zriaďovaciu listinu škôlky, ktorej náležitosti určuje zákon o školskej samospráve.
 4. Myslite však aj na splnenie povinností uložených ostatnými všeobecné záväznými predpismi, ktoré ukladajú povinnosti už pri samotnej prevádzke školy ( napr. počet litrov vody a jedla na dieťa, počet m2 na jedno dieťa, a podobne).
 5. Budete potrebovať aj poistný plán. V ideálnom prípade oslovte poisťovňu a vyhľadajte agenta, ktorý vám môže pomôcť. Prediskutujte vaše potreby s právnikom alebo zástupcom štátu, aby ste sa ubezpečili, že vaše zariadenie je v súlade so zákonom.

7. Pripravte svoje predškolské zariadenie

Budete potrebovať nábytok a spotrebný materiál, bezpečnostné vybavenie, ako sú hasiace prístroje, vybavenie pre katastrofy, detektor dymu či lekárničky. Aj na tieto hrozby musíte byt' pripravení. Teraz tá zábavná časť. Premeňte vaše centrum, na miesto ktoré je bezpečné, čisté, pohodlné a príjemné pre rodičov a deti. Pre škôlku budete potrebovať okrem iného stoly a stoličky, umelecké materiály, najrôznejšie druhy hier (elektrické autíčka, detské kuchynky, domčeky pre bábiky...), knihy, vonkajšie hracie zariadenia a iné potreby.

8. Vypracujte si plán a postupy

Napíšte zásady, postupy a príručky pre zamestnancov a rodiny. Vypracujete taktiež plán katastrofy a protokoly o zdraví, bezpečnosti, súkromí a výžive, a to všetko pod vedením miestnych požiadaviek pre predškolské zariadenia. Pripravte si aj predškolské osnovy. Týmto krokom by sa malo riadiť poslanie vašej predškolskej zariadenia či už sledujete existujúcu pedagogiku, alebo máte svoju vlastnú víziu. Starostlivo vybrané predškolské osnovy sú rozhodujúce pre kvalitu vášho predškolského programu.

9. Nájdite si personál, ktorý vám pomôže s prevádzkou

Pri výbere zamestnancov nezabudnite dôsledne overovať referencie a úroveň ich vzdelania. Mali by ste si byť istí, že najmete správny personál. Zvážte prijatie personálu, ktorý je napr. schopný poskytnúť prvú pomoc a má ďalšie základné školenia v oblasti bezpečnosti a zdravia. Okrem učiteľov môžete zvážiť aj zamestnanie personálu, ktorý by vám pomohol napr. s od administratívou, upratovaním, varením alebo dopravou.

10. Propagujte sa

Teraz je čas dať rodinám vedieť o vašom programe. Pripravte si marketingové materiály, ktoré podrobne uvádzajú vaše učebné osnovy a vašu filozofiu ako aj vaše pozadie a poplatky a hodiny. Usporiadajte kampaň na sociálnych sieťach zameranú na vašu cieľovú skupinu alebo usporiadajte slávnostné otvorenie s cieľom prilákať rodiny. Propagujte váš program v školách, knižniciach, obchodoch, kanceláriách a na rôznych podujatiach. Toto je zásadný krok. Dáva rodinám vedieť, kto ste a, čo je na práve na vašej škôlke iné a špeciálne.

Dúfame, sme vám mohli načrtnúť to, čo založenie škôlky obnáša. Ako vidíte, je to veľmi zložitá a do istej miery vyčerpávajúca úloha. Avšak ak je to váš životný ciel', všetko úsilie bude stáť za to. Práca s deťmi je jedným z najväčších požehnaní na svete, pretože sú neobmedzeným zdrojom tvorivosti, predstavivosti a fantastickej energie.

Ak sa rozhodnete pre takýto krok - držíme palce!

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava