telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako získať platcovstvo DPH pre s.r.o.

Ako získať platcovstvo DPH pre s.r.o.

K registrácii na platenie DPH sa môžu podnikatelia dostať dvomi rôznymi cestami. Buď ako dobrovoľný alebo ako povinný platiteľ.

Ak ste dobrovoľným platcom DPH

Tejto možnosti sa budeme venovať najdlhšie. Začínajúci podnikatelia s novo založenou s.r.o.kúpiť už hotovú spoločnosť s prideleným platcovstvom DPH.

Čo treba spraviť ako prvé?

Najskôr je potrebné vyplniť príslušný formulár žiadosti o registráciu. Ten dostanete na daňovom úrade, poprípade si ho môžete stiahnuť tu. Po odovzdaní potrebného tlačiva si vás daňový úrad zaregistruje k dátumu, kedy ste o to požiadali. Následne musíte počkať, kým budú vaše údaje overené a schválené a budete zapísaný do registra daňových subjektov. Do  30 dní by ste mali dostať osvedčenie o registrácií a bude vám pridelené identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH).

Platiteľom DPH sa stanete v deň, ktorý je uvedený na osvedčení o registrácii. V tom momente sa na vás viaže povinnosť evidovať účtovnú agendu a pravidelne zasielať daňové priznania.

Čo treba priložiť k registrácii?

K žiadosti o platenie DPH je podnikateľ povinný priložiť aj podnikateľský zámer. V ňom by nemal chýbať napríklad podrobný popis činnosti, SWOT analýza a finančný plán. Spolu s týmto zámerom musí poslať aj faktúry, zmluvy a objednávky.

Pre úplnosť je však potrebné dodať, že vám daňový úrad nemusí schváliť dobrovoľnú registráciu pre DPH. Preto odporúčame priložiť k podnikateľskému zámeru napríklad aj nevýhody, ktoré budete mať oproti konkurencii v prípade, že platcom DPH nebudete. Potrebujete skrátka daňový úrad presvedčiť, že sa platcom DPH potrebujete stať a na DPH viac odvediete, ako sa vám vráti.

Výška zábezpeky 

Zábezpeku je povinná zložiť každá zdaniteľná osoba, ktorá má nedoplatky na dani viac ako 1000 eur a podala žiadosť o registráciu pre daň. Výšku zábezpeky určuje daňový úrad. Je to spôsob, ako dokážu eliminovať podvodníkov. Zábezpeka sa počíta špeciálnym vzorcom, ktorý zohľadňuje napríklad aj daňové dlhy žiadateľa. Žiadateľ ju musí zložiť do 20 dní a platí na obdobie 12 mesiacov.

Mesačný alebo štvrťročný platca DPH?

Otázka, ktorú si musí každý menší podnikateľ položiť je aj to, ako často bude odvádzať DPH. V prípade, že váš obrat nedosiahol za rok 331 939,19 eur, máte možnosť si vybrať, či budete platiť daň z pridanej hodnoty mesačne alebo štvrťročne. V prípade, že ste túto sumu dosiahli, je vašou povinnosťou odvádzať daň každý mesiac.

Pre menších podnikateľov je pravdepodobne výhodnejšia štvrťročná alternatíva platenia z jednoduchých dôvodov. Z hľadiska administratívy je to bezpochybne menej náročná činnosť a v prípade nedostatku financií na zaplatenie máte dlhší čas na nahromadenie peňazí. Na druhej strane, pri mesačnom platení DPH, sa vám rýchlejšie vráti preplatok od štátu v prípade nadmerného odpočtu.

Povinný platca DPH

Medzi postupovaním pri pridelení povinnosti platiť DPH v prípade dobrovoľného a povinného platcu nie sú žiadne výrazné rozdiely. V nasledujúcich riadkoch si teda popíšeme len to, kto musí platiť z povinnosti túto daň.

Povinným platcom DPH ste povinný stať sa ak ste za 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov dosiahnete obrat viac ako 49 790 eur. V takom prípade ste povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH.  To isté platí aj v prípade združenia. Ak toto združenie dosiahne obrat v spomínanej výške, musí každý jej člen odvádzať dane.

Povinnosť platiť daň z prianej hodnoty sa však viaže aj na podnikateľov, ktorí nadobúdajú v Slovenskej Republike tovar z iného členského štátu, ktorý dosahuje bez dane výšku 13 941,45 eur. Podobne to platí aj v prípade, že je podnikateľ príjemca alebo dodávateľ služby zo zahraničia. Ak sa na danú službu vzťahuje zo zákona povinnosť platiť DPH, je povinný podať spomínanú registráciu ešte predtým ako sa táto služba vykoná. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava