telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť?

Ukončiť alebo prerušiť živnosť?

Ak nemáte dostatok času na podnikanie, nemusíte hneď svoju živnosť ukončiť, ale môžete ju len na určitý čas prerušiť. Dôvody na ukončenie alebo prerušenie živnosti sú rôzne. Medzi najčastejšie patrí napríklad prechod na s.r.o., práceneschopnosť, odchod do zahraničia a podobne.

Ukončiť alebo prerušiť svoju živnosť môžete kompletne pre všetky svoje predmety podnikania, ale taktiež len pre niektoré z predmetov podnikania, v ktorých nechcete ďalej podnikať.

Ukončenie alebo prerušenie živnosti môžete určiť na konkrétny deň. Ak si nestanovíte deň, ukončenie alebo prerušenie živnosti bude platné deň po doručení oznámenia o ukončení alebo prerušení živnosti.

Čo je pozastavenie a čo zrušenie živnosti?

Pozastavenie živnosti je len dočasné. Po určitom čase môžete ďalej v živnosti pokračovať, a to:

- kedykoľvek, keď o to podnikateľ požiada,

- automaticky po troch rokoch,

- po dobe, na ktorú bolo pozastavenie oznámené.

Ak chcete živnosť pozastaviť, môžete tak urobiť minimálne na pol roka a maximálne na tri roky. V tomto rozmedzí si teda môžete určiť, na ako dlho si živnosť pozastavíte, či už to bude 15 alebo 25 mesiacov. Po danej dobe sa živnosť automaticky obnoví.

Zrušenie živnosti nie je konečné a možno ju obnoviť.

Výhody ONLINE zrušenia alebo pozastavenia živnosti

1. Zrušenie cez internet

– nemusíte nikam chodiť

- výhodné, ak je podnikateľ v zahraničí,

- výhodné ak sa podnikateľ nachádza alebo pracuje v inom meste v SR ako má živnosť.

2. Šetríte čas

- výhodné, ak nemáte čas alebo chuť behať po úradoch. Vybaviť online je možné živnostenský úrad, daňový úrad i zdravotnú poisťovňu,

- nemusíte vypĺňať zložité formuláre,

- môžete si naplánovať, kedy živnosť ukončíte.

Ako postupovať ak chcete zrušiť alebo pozastaviť živnosť?

Môžete navštíviť živnostenský úrad v mieste vášho podnikania alebo môžete zrušiť/pozastaviť živnosť online pomocou jednoduchých dvoch krokov. Môžete tak urobiť cez sro-start.sk cena za zrušenie alebo pozastavenie živnosti je 19,- €

Kedy je najlepšie zrušiť alebo pozastaviť živnosť

Dôležité je pozerať na mesiace v roku. Výhodné je ukončiť živnosť ešte pred začiatkom júla, ak sa jedná o rok, kedy živnostník začína platiť preddavky do sociálnej poisťovne. Výhodné je to hlavne vtedy, keď podnikateľ nemal povinnosť platiť preddavky.

V ostatných prípadoch je výhodné ukončiť živnosť do konca roka. Vďaka tomu nebude musieť podnikateľ podávať daňové priznanie za začatý rok.

Čo podnikateľ dostane

Živnostenský úrad vám po doručení oznámenia vydá potvrdenie o zrušení alebo pozastavení živnosti, a to ku dňu, ktorý ste na živnosti uviedli alebo k nasledujúcemu dňu, kedy bolo oznámenie doručené. Úrad zašle potvrdenie podnikateľovi.

Živnostenský úrad taktiež oznámi zrušenie alebo pozastavenie živnosti:

- daňovému úradu (do 15 dní)

- zdravotnej poisťovni (do 8 dní).

Čo zostáva na podnikateľovi

Keď si podnikateľ prevezme potvrdenie o zrušení alebo pozastavení živnosti, je podnikateľ povinný vrátiť daňovému úradu kartičku DIČ (osvedčenie o registrácii pre daň z príjmu), resp. IČ DPH (osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty). Taktiež je potrebné túto skutočnosť nahlásiť Sociálnej poisťovni do 8 dní.

Taktiež je potrebné podať daňové priznanie či účtovnú závierku. Ak ukončíte podnikanie napríklad koncom decembra, je potrebné urobiť riadnu účtovnú závierku. Ak ukončíte podnikanie počas roka, živnostník by mal spracovať po uzatvorení účtovných kníh a evidencie mimoriadnu účtovnú závierku.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava