telefón facebook google + youtube
logo

Blog

29.11.2023

Akým spôsobom vyberať peniaze z sro?

Aký je najefektívnejší spôsob, ako spoločník alebo konateľ s.r.o. môže vyberať finančné prostriedky zo svojej spoločnosti? Či už ide o vyplácanie dividend, získavanie pravidelného príjmu, alebo iné metódy, každá z nich má svoje špecifiká.

V porovnaní so živnostníkmi, ktorí majú väčšiu flexibilitu v spravovaní svojich ziskov, spoločníci s.r.o. čelia zložitejším pravidlám pri osobnom využití firemných finančných zdrojov. Tento článok skúma možnosti ako vyberať peniaze z "eseročky", vrátane dividend, mzdy alebo odmeny, fakturácie zo živnosti, autorských honorárov, či poskytovania pôžičiek spoločníkovi a ich daňovo-odvodové dopady.

Základná otázka je, aká častá potreba vyberania peňazí

je a aké daňové a odvodové dôsledky s tým súvisia. Napríklad, pravidelné vyplácanie mzdy alebo odmeny môže mať vyššie odvodové a daňové náklady v porovnaní s vyplácaním dividend, ktoré sú možné až po skončení zdaňovacieho obdobia.

Pri rozhodovaní je dôležité zvážiť aj ďalšie faktory, ako vplyv na sociálne a dôchodkové dávky. V praxi sa často uprednostňujú kombinované prístupy, napríklad vyplácanie nižšej pravidelnej mzdy a doplnenie dividendou. Odporúča sa konzultácia s odborníkom pre správny výber metódy.

V prípade, že firma dosiahne zisk po zdanení, má spoločník možnosť vyplatiť si dividendu po skončení účtovného obdobia. Táto metóda je pomerne výhodná, keďže podiel na zisku je zdanený 7% zrážkovou daňou. Je však dôležité si uvedomiť, že s.r.o. musí najprv zaplatiť daň z príjmov. Spoločník môže vyplatiť dividendu až po schválení účtovnej závierky, pričom predtým je zakázané vyplácať preddavky na zisk. Taktiež si treba uvedomiť, že dividenda nemusí byť vyplatená jednorazovo, ale môže byť rozdelená na viac častí, pričom každá výplata vyžaduje odvedenie zrážkovej dane.

Ďalšou možnosťou je vyplácanie príjmu zo závislej činnosti, ako napríklad mzda alebo odmena.

Tieto príjmy sú zdaňované ako mzda a umožňujú využitie daňových úľav. Pri odmenách na základe zmluvy sú sadzby odvodov nižšie a môžu byť dohodnuté s nepravidelnou periodicitou.

Alternatívou je fakturácia zo živnosti do vlastnej s.r.o.

čo môže byť finančne výhodnejšie, ale nesie riziko považovania týchto transakcií za daňové obchádzanie.

Spoločník môže tiež uzavrieť autorské alebo licenčné zmluvy so s.r.o., kde príjmy môžu byť zdanené 19% zrážkovou daňou bez odvodov, avšak bez možnosti uplatnenia daňových výdavkov a nezdaniteľných častí základu dane.

Poskytnutie pôžičky spoločníkovi je ďalšou možnosťou, avšak táto by nemala byť bezúročná a nesmie vykazovať znaky podnikania.

Pri vyberaní peňazí do pokladnice existujú riziká nesprávneho zaúčtovania a možných daňových dôsledkov. Preto je dôležité zvažovať všetky možnosti a poradiť sa s odborníkom pri rozhodovaní o najvhodnejšom spôsobe vyberania peňazí z s.r.o.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava