telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Chcete vedieť ako si uplatňovať paušálne výdavky v roku 2020?

Paušálne výdavky však nemôžu uplatňovať osoby s príjmami z prenájmu. Taktiež je nutné rozlišovať medzi aktívnym a pasívnym príjmom, pretože len pri aktívnom sa dajú uplatňovať paušálne výdavky. Pri viacerých príjmoch sa môže uplatňovanie výdavkov kombinovať, no len spôsobom, kedy sa pri všetkých aktívnych príjmoch používa jeden spôsob a pri pasívnych zasa iný.

Pre zdaňovacie obdobie je výška paušálnych výdavkov obmedzená na 20.000€. Paušálne výdavky možno uplatniť vo výške 60% zo súčtu príjmov z podnikania a inej zárobkovej činnosti. Je však dôležité spomenúť, že daňovník sa môže rozhodnúť len pre jeden spôsob uplatnenia daňových výdavkov. Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov je nutné viesť evidenciu príjmov v časovom slede, tak, aby bolo možné zistiť základ dane, vrátane účtovných dokladov, taktiež informácie o zásobách a pohľadávkach.

Okrem takýchto výdavkov má podnikateľ možnosť osobitne uplatniť zaplatené povinné príspevky do príslušnej zdravotnej a sociálnej poisťovne. Spôsob platenia paušálnych výdavkov je podstatne ľahší ako platenie tých skutočných a dôvod, prečo to tak je, je jednoduchý – skutočné výdavky musia byť preukázateľné, čo znamená, že podnikateľ musí evidovať všetky výdavky na základe účtovného dokladu, tie musia byť zo zákona uznané za daňový výdavok a zaevidované v daňovej evidencii alebo účtovníctve. Pri paušálnych výdavkoch je živnostník alebo jeho účtovník povinný zostaviť len Daňové priznanie typu B.

S podobnými informáciami nebude ďalej problém založiť si živnosťa začať podnikať. Preto využite naše služby a my Vám radi so všetkým poradíme.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Iritor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6558156001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0065 5815 6001
IČO: 53112156
DIČ: 2121266444

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava