telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Chcete vedieť ako zmeniť obchodné meno v s.r.o. ?

V živote každej spoločnosti nastane udalosť kedy je potrebné zmeniť jej obchodné meno. Naša spoločnosť sa zaoberá zmenami v s.r.o. už dlhú dobu a preto vieme presne čo všetko obnáša každá zmena v spoločnosti. Nie je jednoduché vytvoriť dokumenty potrebné pre zmenu v s.r.o.

Potrebné dokumenty pre zmenu obchodného mena v s.r.o. sú:

 1. Rozhodnutie jediného spoločníka: toto rozhodnutie sa používa vtedy, keď má spoločnosť len jediného spoločníka a ten rozhoduje o jej fungovaní sám. 

Rozhodnutie obsahuje základné náležitosti ako:

 • názov spoločnosti a sídlo
 • iniciáli spoločníka
 • uvedenie rozhodnutia spoločníka napríklad v tejto forme: jediný spoločník spoločnosti XXX s.r.o.,  ktorý na základe  Zakladateľskej listiny  vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, vydáva nasledovné rozhodnutie : O zmene obchodného mena spoločnosti z XXX s.r.o. na AAA s.r.o.

alebo 

     2.  zápisnica z valného zhromaždenia: v spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie vtedy pokiaľ má dvoch a viacerých spoločníkov.

zápisnica z valného zhromaždenia obsahuje tieto základné náležitosti:

 • názov spoločnosti a sídlo
 • prezentáciu spoločníkov
 • program, ktorý sa bude preberať na valnom zhromaždení
 • zvolenie si predsedu valného zhromaždenia
 • pri zmene obchodného mena je potrebné uviesť návrh na zmenu napríklad v tejto forme: Predseda valného zhromaždenia Michal Kaliak predložil návrh na zmenu obchodného mena spoločnosti XXX s.r.o. na AAA s.r.o.
 • valné zhromaždenie musí dané zmeny schváliť, bez schválenia tohto bodu je zmena neplatná 

 

3. Nová zakladateľská listina alebo spoločenská zmluva

 • záleží od toho či ide o jednoosobovú spoločnosť alebo viac osobovú
 • v novej zakladateľskej listine alebo spoločenskej zmluve sa uvedie nový názov spoločnosti.

Hore vymenované dokumenty je potrebné podpísať všetkými spoločníkmi a zaslať ako prílohy na Obchodný register Slovenskej republiky, ten má na rozhodnutie 5 pracovných dní. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava