telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Čo spraviť po zrušení živnosti?

Zrušenie živnosti prebieha podobne, a to podaním oznámenia o ukončení podnikania na živnostenskom úrade, ktorý slúži ako jednotné kontaktné miesto. V oznámení o zrušení živnosti uvediete konkrétny dátum skončenia podnikania. Ak tento dátum nie je uvedený, oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti zaniká nasledujúcim dňom po doručení oznámenia o ukončení živnosti. Oznámenie o ukončení podnikania nepodlieha správnym poplatkom, preto za zrušenie živnosti nič neplatíte.

Pokiaľ máte záujem o zrušenie živnosti, naša spoločnosť Vám rada pomôže, všetko vybavíme za Vás len za cenu 25,- €

Nech sa už rozhodnete zrušiť živnosť z akéhokoľvek dôvodu, čaká vás niekoľko právnych, účtovných, daňových a odvodových povinností, ktoré musíte splniť.

Živnostník je povinný v lehote do 8 dní doručiť kópiu oznámenia o ukončení podnikania do zdravotnej poisťovne a odhlásiť sa z platenia povinných preddavkov na zdravotné poistenie. Keďže živnostenský úrad je zároveň aj jednotným kontaktným miestom, túto povinnosť zrealizuje za živnostníka úrad a živnostník tak nemusí navštíviť zdravotnú poisťovňu osobne. Po zrušení živnosti sa podnikateľ buď zamestná a odvody do zdravotnej poisťovne za neho bude platiť zamestnávateľ, alebo sa prihlási na úrad práce a poistenie bude za neho platiť štát. Ak sa živnostník nezamestná a neprihlási sa ani na úrad práce, zdravotné poistenie je povinný odvádzať sám ako samoplatiteľ.

Od 1.1.2015 je zrušená povinnosť oznamovať zrušenie podnikateľskej činnosti Sociálnej poisťovni. Ak podnikateľskú činnosť končíte po 31.12.2014, Sociálna poisťovňa vám sama v lehote do 20 dní oznámi zánik sociálneho poistenia.

Živnostník musí pri zrušení živnosti požiadať o zrušenie registrácie na daňovom úrade. Kópiu oznámenia o zrušení živnostenského oprávnenia je nutné do 15 dní doručiť príslušnému daňovému úradu. Ak je v oznámení o ukončení podnikania uvedené, že jednotné kontaktné miesto má vykonať túto činnosť za živnostníka, živnostenský úrad požiada o zrušenie registrácie za neho. Živnostník je ale povinný vrátiť daňovému úradu osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla.

Ak je živnostník platiteľom DPH, musí pred zrušením živnosti požiadať daňový úrad o zrušenie registrácie platiteľa DPH. Daňový úrad určí posledné zdaňovacie obdobie a po jeho uplynutí už živnostník prestáva byť platiteľom DPH. Podnikateľ musí vrátiť osvedčenie o registrácii platiteľa DPH najneskôr do 10 dní.

S ukončením živnosti sa spájajú aj ďalšie činnosti, ktoré musí živnostník vykonať. Je to napríklad uzavretie účtovných kníh a zostavenie mimoriadnej, prípadne riadnej účtovnej závierky. Riadnu účtovnú závierku živnostník zostaví v prípade, ak je živnosť zrušená k poslednému dňu účtovného obdobia. S účtovnou závierkou je úzko spojená aj inventarizácia majetku a záväzkov.

Aby ste sa vyhli neskorším problémom, ukončiť podnikanie by ste mali vždy ku koncu mesiaca. Predídete tak problémom s doplácaním poistenia za niekoľko dní, počas ktorých ste ešte podnikali.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava