telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Dá sa prejsť zo živnosti na s.r.o. ? Áno dá a my vám povieme ako!

Prechod zo živnosti SZČO na samotnú s.r.o. si nemožno predstaviť ako výmenu „starého za nové“. V takomto prípade sa jedná o zánik jedného subjektu (živnosti) a vznik úplne iného právneho subjektu, čiže spoločnosti s ručením obmedzeným. 

Tento proces prechodu možno zhrnúť do 4 základných krokov:

1.Založenie novej s.r.o.

2.Úprava, resp. prechod práv zo živnosti na s.r.o.

3.Zrušenie platnej živnosti (prípadne jej pozastavenie)

4.Úlohy po jej zrušení spojené so vznikom s.r.o.

 

1. Vznik s.r.o.

Samotné založenie spoločnosti nie je príliš zdĺhavé, ale je nutné dodržať niekoľko krokov. Po výbere obchodného mena spoločnosti, samozrejme i jej sídla a predmetu podnikania, je nutné vypracovať zakladateľské dokumenty, na základe ktorých sa podáva ohlásenie živnosti pre s.r.o.. Po týchto krokoch následne podnikateľovi vzniká živnostenský list, vďaka ktorému môže požiadať o zápis do obchodného registra. Tento proces nie je najjednoduchší, no existujú špecializované firmy, ktoré sa o založenie s.r.o. postarajú za vás.

2. Úprava a prechod práv zo živnosti na s.r.o.

Existujú dva typy živnosti SZČO. Prvý typ, kedy živnostník nemá žiaden majetok, teda ani žiadne zmluvné vzťahy a prechod práv nemusí riešiť. V druhom type, kedy živnostník disponuje majetkom, je nutné po založení s.r.o. previesť všetky úpravy a zmluvné vzťahy zo živnosti na novozaloženú spoločnosť s ručením obmedzeným. Takýto proces sa vykonáva na základe zmluvy alebo jej dodatku. Tento postup je zachovaný práve kvôli odpisom a daní z príjmov, ktoré je nutné vyradiť zo živnosti a následne zaradiť do spoločnosti s ručením obmedzeným.

TIP pre vás: pri prevode práv je najvýhodnejším spôsobom uzavretie zmlúv o predaji podniku. Tým sa prevádzajú všetky majetkové aj nemajetkové hodnoty firmy na novú. Sem patria rovnako aj zamestnanci firmy.

3. Zrušenie, prípadné pozastavenie živnosti

Ďalším krokom je zrušenie, resp. pozastavenie živnosti SZČO. Pre zrušenie je živnostník povinný podať Oznámenie o ukončení podnikania, ktoré nájdete aj na stránke Ministerstva vnútra. Za takéto zrušenie živnosti sa neuhrádza žiadny poplatok a na základe žiadosti vydá živnostenský úrad potvrdenie, ktorým vymaže živnosť z obchodného registra. 

Pri pozastavení živnosti sa rovnako podáva Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti. Živnostník môže prerušiť svoju živnosť od 6 mesiacov do 3 rokov a tento údaj musí byť uverejnený aj v spomínanom oznámení. Správny poplatok za podanie oznámenia je 4€ na mieste, 2€ elektronicky. Pri pozastavenej živnosti podnikateľ neodvádza žiadne poplatky do sociálnej ani zdravotnej poisťovne.

4.Úlohy po zrušení živnosti

Po zrušení živnosti informuje o tomto kroku živnostenský úrad  zdravotnú poisťovňu a daňový úrad. Do 15 dní od zrušenia živnosti musí podnikateľ vrátiť daňovému úradu DIČ a musí sa odhlásiť aj z platenia DPH a aj dane za motorové vozidlo. Zo zdravotnej poisťovne sa odhlasuje podnikateľ rovnako sám.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava