telefón facebook google + youtube
logo

Blog

12.07.2022

Seriál cudzinci 10. Doklady potrebné k získaniu dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky

Štátny príslušník tretej krajiny priloží k žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu platný cestovný doklad, dve fotografie s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúce jeho aktuálnu podobu a doklady nie staršie ako 90 dní potvrdzujúce:

- stabilné a pravidelné zdroje pre seba a pre svojich rodinných príslušníkov, aby sa nestal záťažou pre systém pomoci v hmotnej núdzi Slovenskej republiky, ktoré môže preukázať najmä pracovnou zmluvou, potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy, alebo potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno štátneho príslušníka tretej krajiny,

- zdravotné poistenie.

Ak štátny príslušník tretej krajiny nepredloží platný cestovný doklad, policajný útvar žiadosť o udelenie dlhodobého pobytu neprijme.

  • O žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu príslušné oddelenie cudzineckej polície PZ rozhoduje v lehote 90 dní odo dňa prijatia úplnej žiadosti.
  • Za podanie žiadosti o udelenie dlhodobého pobytu sa vyberie správny poplatok vo výške165,50 eura.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Iritor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6558156001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0065 5815 6001
IČO: 53112156
DIČ: 2121266444

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava