telefón facebook google + youtube
logo

Blog

14.04.2020

Likvidácia spoločnosti po novelizácii zákona od 01.10.2020

Vláda opäť sťažila likvidáciu spoločností. V prípade ak plánujete zrušiť Vašu spoločnosť, odporúčame začať proces už dnes. Po zmene zákona bude likvidácia s.r.o. drahšia a časovo náročnejšia.

Hlavné zmeny v likvidácii spoločnosti :


Súhlas Sociálnej poisťovne a Daňového úradu

Podľa nového znenia zákona už nebude potrebné predkladať súhlas Sociálnej poisťovne ani Daňového úradu.

Vymenovanie likvidátora

Novelizáciou zákona prichádza zmena vo vymenovaní likvidátora. Vymenovať likvidátora je možné do 60tich dní od zrušenia spoločnosti. Ak likvidátor nebude vymenovaný v tejto lehote, ustanoví likvidátora súd, náhodným výberom zo zoznamu správcov konkurznej podstaty. Odmena pre súdom vymenovaného likvidátora bude zákonne ustanovená.

Výška súdneho poplatku za zápis spoločnosti do likvidácie

Po novom bude súdny poplatok za zápis likvidátora vo výške 99,50 € v prípade listinného podania a 49,75 € v prípade elektronického podania.

Zmena okamihu vstupu spoločnosti do likvidácie

Spoločnosť vstúpi do likvidácie, až po zapísaní likvidátora do obchodného registra.

Preddavok na likvidáciu spoločnosti

Spoločnosť, ktorá vstúpi do likvidácie je povinná vložiť preddavok vo výške 1500,- € do notárskej úschovy. Preddavok je možné použiť len na úhradu výdavkov a odmeny likvidátora. Tento úkon musí vykonať pred zápisom likvidátora do Obchodného registra.

Povinnosť zostaviť zoznam pohľadávok a majetku

Po novom bude likvidátor povinný spísať zoznam majetku a zoznam prihlásených pohľadávok. Tie je povinný uložiť do zbierky listín.

Stanovenie dĺžky trvania likvidácie

Novela zákona stanovuje minimálnu dĺžku trvania likvidácie, a to 6 mesiacov. Lehota začína plynúť po oznámení vstupu spoločnosti do likvidácie. Minimálna lehota sa môže predĺžiť na 12 mesiacov, v prípade ak má spoločnosť ku dňu zostavenia účtovnej závierky daňový nedoplatok alebo ak prebieha v spoločnosti daňová kontrola.


Radi Vám s likvidáciou spoločnosti pomôžeme. Stačí nám zavolať alebo vyplniť kontaktný formulár a môžeme sa do toho pustiť.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava