telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Nová ready made s.r.o. alebo s.r.o. s históriou ?

Ready made alebo spoločnosť s históriou

Predmetom kúpy a predaja na slovenskom aj zahraničnom trhu je okrem bežných tovarov a služieb aj obchodná spoločnosť. Na Slovensku ide najčastejšie o právnu formu s.r.o. Ponuku v tomto prípade vytvárajú podnikatelia, ktorí firmu predávajú a dopyt podnikatelia, ktorí majú záujem takúto firmu kúpiť. Most medzi predajcom a kupujúcim tvoria firmy (sprostredkovatelia), ktoré sú špecializované práve na sprostredkovanie takýchto obchodov.

Pri kúpe s.r.o. si môže kupca vyberať z dvoch možností, a to vybrať si úplné novú s.r.o., bez akejkoľvek podnikateľskej histórie alebo s.r.o. s históriou, ktorá teda podnikateľskú činnosť už vykonávala. Obe zo spomenutých možností majú svoje výhody i nevýhody, s ktorými by mal záujemca pri rozhodovaní počítať.

Kúpa ready made(novozaloženej) s.r.o.

Na Slovensku sa s výrazom ready made spoločnosť stretávame najmä v súvislosti s kúpou s.r.o. Ready made s.r.o. je spoločnosť, ktorá vznikla výlučne za účelom predaja. Je bez podnikateľskej histórie, čiže v rámci podnikania nevykonávala žiadne činnosti. Okrem toho, že bola založená zakladateľskou listinou alebo spoločenskou zmluvou, vznikla zápisom do obchodného registra a má splatené celé základné imanie vo výške 5 000 eur, žiadne iné úkony s ňou jej zakladateľ nerobil. Väčšinou je ready made s.r.o. len právna forma podnikania, ktorá bola riadne založená.Naviac je s ňou možné začať ihneď podnikať.

Výhodou je, že má vždy zapísaných aj niekoľko najčastejšie používaných živnostenských oprávnení. Kupca teda môže s touto spoločnosťou začať okamžite podnikať. Okrem toho je ready made s.r.o. registrovaná aj na daňovom úrade pre daň z príjmov a väčšinou aj pre DPH.

Výhody ready made s.r.o.

Ready made spoločnosť je výhodná najmä preto, že nemá takmer žiadnu ekonomickú históriu. Tým, že ready made s.r.o. nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť nedisponuje žiadnymi záväzkami ani pohľadávkami, nemá žiadne uzatvorené zmluvy a nikdy nikoho nezamestnala. Budúcemu podnikateľovi teda nehrozia žiadne záväzky ani povinnosti, ktoré by mu vznikli vlastníctvom tejto spoločnosti.

Účtovníctvo ready made s.r.o. pozostáva hlavne zo záznamovsúvisiacich len so založením a vznikom spoločnosti, preto je ho možnéveľmi rýchlo skontrolovať. Zo spomenutých skutočností vyplýva, že ready made s.r.o. je takmer bezrizikovou kúpou.

Ready made spoločnosť však so sebou prináša aj iné výhody. Jednou z najpodstatnejších je možnosť s ňou okamžite začať podnikať. Ak chcete začať podnikať čo najskôr, proces kúpy ready made spoločnosti prebehne omnoho rýchlejšie než klasické založenie novej spoločnosti.

Ak sa rozhodnete kúpiť konkrétnu ready made s.r.o., k tomu, aby ste sa stali jej spoločníkom, postačuje podpísať zmluvu o prevode obchodného podielu a zapísať zmenu spoločníka do obchodného registra, čo môže prebehnúť počas niekoľkých dní. Ak by ste si chceli založiť novú spoločnosť, tento proces by vám trval aj niekoľko týždňov. Založenie novej spoločnosti si totiž vyžaduje návštevu mnohých úradov, vypracovane právnych dokumentov a aj získanie osvedčenia o živnostenských oprávneniach. Pri kúpe ready made s.r.o. vás tieto administratívne záležitosti nebudú zdržovať a môžete začať podnikať prakticky ihneď.

Ready made s.r.o. so sebou prináša aj daňové výhody. Ak je táto spoločnosť platiteľom DPH, vyhnete sa riziku povinnosti zložiť vysokú zábezpeku na DPH. Navyše novovzniknutá ready made s.r.o. nemusí jeden rok platiť daňovú licenciu. Ak teda ready made spoločnosť vznikla v roku v 2016 a v tomto roku si ju aj kúpite, prvýkrát budete platiť daňovú licenciu až v roku 2018 (za zdaňovacie obdobie rok 2017).

Nevýhody kúpy ready made s.r.o.

Pri kúpe ready made spoločnosti vás môže odradiť cena, ktorá je v porovnaní s nákladmi potrebnými na založenie spoločnosti o niečo vyššia. Cena ready made s.r.o. v sebe zahŕňa všetky poplatky za zakladateľské dokumenty, získanie osvedčení o živnostenských oprávneniach, zápis spoločnosti do obchodného registra a podobne. Ďalšou nevýhodou je, že ak kupujete spoločnosť od neseriózneho predajcu, nemusia vám byť oznámené všetky pravdivé skutočnosti a účtovníctvo takejto spoločnosti nemusí byť kompletné. Nesolídny predajca možno s ready made s.r.o. už nejakú činnosť vykonával a kúpou takejto spoločnosti budete viazaní existujúcimi zmluvami alebo s ňou môže prebiehať nejaký súdny spor.

Kúpa s.r.o. s históriou

S.r.o. s históriou je spoločnosť, ktorá na rozdiel od typickej ready made spoločnosti, podnikateľskú činnosť už vykonávala. Je to spoločnosť s ekonomickou históriou. V porovnaní s ready made s.r.o. táto spoločnosť už bude mať za sebou množstvo obchodných transakcií vyplývajúcich z niekoľkých zmluvných vzťahov, počas jej existencie vzniklo mnoho druhov nákladov, vznikli jej aj nejaké tržby, inkasovala pohľadávky, uhrádzala záväzky a podobne.

Keďže spoločnosť s históriou už nejaký čas existovala, pravdepodobne v nej vzniklo aj niekoľko pracovnoprávnych vzťahov s niekoľkými zamestnancami, odvádzanie preddavkov na daň z príjmov a zdravotného a sociálneho poistenia. Účtovníctvo takejto spoločnosti bude pravdepodobne oveľa rozsiahlejšie a tým narastajú aj riziká, ktoré sa v ňom môžu skrývať.

Výhody kúpy s.r.o. s históriou

To, že spoločnosť s históriou, ako už z názvu vyplýva, má určitú ekonomickú históriu je vlastne jej výhodou. Na obchodných partnerov a obzvlášť tých zahraničných pôsobí dôveryhodnejšie spoločnosť s niekoľko ročnou históriou ako spoločnosť, ktorá existuje pár týždňov.

Ďalšou výhodou spoločnosti s históriou je, že pre zúčastnenie sa niektorých verejných obstarávaní môže byť podmienkou preukázanie kladných výsledkov hospodárenia za niekoľko rokov alebo preukázanie realizácie niekoľkých zákaziek, čo takáto spoločnosť umožňuje.

Spomenúť sa oplatí aj fakt, že spoločnosť s históriou jednoduchšie získa úver, keďže pri žiadosti o podnikateľský úver sa spravidla vyžaduje predloženie účtovných závierok a daňových priznaní za niekoľko rokov, čo by ready made s.r.o. nemohla splniť. Ak bola spoločnosť navyše už platiteľom DPH, nehrozí Vám s ňou riziko zábezpeky na DPH.

Nevýhody kúpy s.r.o. s históriou

Aj keď môže byť ekonomická história spoločnosti v mnohých prípadoch výhodná, spájajú sa s ňou aj nevýhody. Hoci sa spoločnosti s históriou kupujú „čisté“, tzn. bez pohľadávok, záväzkov, bez zmluvných vzťahov, bez pracovnoprávnych vzťahov a podobne (to neplatí vtedy, ak sa existujúca spoločnosť kupuje za účelom investovania a ďalšieho rozvíjania jej podnikania), aj tak tu existuje zvýšené riziko, že by mohla budúcemu majiteľovi spôsobiť problémy.

Ide najmä o riziko povinnosti plniť záväzky vyplývajúce z obdobia, keď ste spoločnosť ešte nevlastnili. Patrí tu napríklad pokuta za neplnenie povinností voči daňovému úradu, zdravotnej a Sociálnej poisťovni, ktorá Vám môže byť odoslaná aj spätne za niekoľko predchádzajúcich mesiacov. Pozor si treba dať aj na riziko vzniku súdneho sporu za predchádzajúce obdobiačinnosti firmy.

Spoločnosť s históriou je riziková aj z pohľadu účtovníctva. To môže byť až také rozsiahle, že ho v praxi nie je možné kompletne skontrolovať. Nevýhodou spoločnosti s históriou je aj to, že existujúca spoločnosť už daňovú licenciu platí stále a nie je možnosť jeden rok ju neplatiť, ako je tomu pri novej s.r.o.

Zhrnutie výhod a nevýhod oboch možností

Ako ste sami videli, obe alternatívy majú svoje výhody aj nevýhody. Pri rozhodovaní medzi ready made s.r.o. a s.r.o. s históriou vychádzajte predovšetkým z vašich konkrétnych podnikateľských potrieb.

Pri ready made spoločnosti zaplatíte o niečo vyššiu sumu, no podnikať môžete začať ihneď. Ak bude vaša spoločnosť navyše platiteľom DPH, tak cena takejto firmy bude pomerne vysoká. Krátka história môže byť na jednej strane výhodná, no na druhej nevýhodná.

Pri kúpe s.r.o. s históriu budete na svojich obchodných partnerov pôsobiť dôveryhodnejšie, bude pre vás jednoduchšie zapojiť sa do väčších projektov, získať úver alebo investície.

Nevyhnete sa však riziku možných problémov spojených s jej minulosťou. Všetko však závisí od konkrétnej kupovanej firmy a toho, ako sa správali jej majitelia a štatutárni zástupcovia a účtovník.

Choďte na istotu s overeným sprostredkovateľom

Či už kupujete ready made spoločnosť alebo spoločnosť s históriou, možné riziká eliminujete len výberom vhodnej sprostredkovateľskej spoločnosti. Ideálne ak by bola skúsená, mala v tíme právnikov, daňových poradcov a účtovníkov a mala pozitívne referencie od zákazníkov. Mala by dobre poznať spoločnosť, ktorej predaj sprostredkúvaa v plnom rozsahu vám zabezpečiť právne dokumenty vypracované advokátom. Spoločnosť, ktorá je predmetom predaja by si mala sprostredkovateľská spoločnosť vopred overiť.

Sprostredkovateľská spoločnosť za vás vybaví rôzne potvrdenia, vyhlásenia a zmluvné záruky predchádzajúceho majiteľa a riziko pri kúpe spoločnosti od neznámej osoby sa tak takmer eliminuje.

Ponuku našich readymade spoločností nájdete tu.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava