telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Podnikanie na dôchodku? Poradíme Vám ako na to.V

Zo zákona ide o:

Pri starobnom a predčasnom starobnom dôchodku môže osoba podnikať a dosahovať príjmy v akejkoľvek výške a zároveň poberať svoj dôchodok. Keďže sa stáva poberateľom príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti, vzniká mu povinnosť platenia odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Čo sa invalidných dôchodcov týka, tí dostávajú invalidný dôchodok, ktorý predstavuje príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku nepriaznivého zdravotného stavu. Práve pre nich platia špecifické podmienky pri vykonávaní živnosti.

Podnikajúci starobný dôchodca SZČO musí zo zákona uhrádzať:

  • Odvody do Sociálnej poisťovne
  • Odvody do zdravotnej poisťovne

Ak je starobný penzista zároveň aj samostatná zárobkovo činná osoba, je povinný platiť poistné  v prípade, ak je jeho ročný hrubý príjem väčší ako dvanásť násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Ten sa z roka na rok mení. V roku 2015 táto suma činí 412€. Maximálny vymeriavací základ pre dôchodku  podnikajúceho ako SZČO je 4120€. Ak ročné tržby nepresiahnu sumu minimálneho vymeriavacieho základu, penzista odvody do Sociálnej poisťovne neplatí.

SZČO sa od januára 2015 nemusí na platbu do Sociálnej poisťovne prihlasovať sama, urobí tak za ňu priamo poisťovňa a Finančné riaditeľstvo SR.

Zdravotná poisťovňa považuje starobných a invalidných dôchodcov za poistencov štátu. Ak však penzista vykonáva činnosť SZČO, je povinný sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne, a to do 8 pracovných dní od vzniku oprávnenia vykonávať SZČO. Urobí tak vyplnením tlačiva – Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Starobný dôchodca nie je zároveň povinný platiť preddavok zdravotnej poisťovni. Môže využiť možnosť stanovenia nulového preddavku. Sumu uhrádza až pri ročnom zúčtovaní.

Výnimky

Predčasný starobný dôchodca má rovnako nárok sa vykonávanie SZČO, ale na tento výkon sa vzťahujú určité obmedzenia. Aby mal predčasný penzista súčasne nárok aj na svoj dôchodok, aj na príjmy zo živnosti, nesmie uhrádzať odvody do sociálnej poisťovne, čo znamená, že jeho hrubý príjem zo živnosti nesmie presiahnuť sumu dvanásť násobku minimálneho vymeriavacieho základu.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava