telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Postup založenia s.r.o.

V článku sa dozviete, prečo je to tak. Ak chcete ušetriť nie len peniaze, ale aj čas, využite naše služby a založenie spoločnosti vás bude stáť len 245,- € .

1.Obchodné meno a predmet podnikania - premyslite si, ako sa bude volať vaša firma. Skontrolujte si, či náhodou nie je obchodné meno registrované v Obchodnom registri Slovenskej republiky (orsr.sk). Taktiež si premyslite, v čom chcete podnikať, pretože podľa toho si budete musieť vybrať predmety podnikania.

2.Súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri – žiadosť je potrebné podať správcovi dane v mieste, kde má adresu zakladateľ s.r.o. Overuje sa tak, či nemáte pozdĺžnosti voči daňovému úradu.

3.Príprava dokumentov na založenie s.r.o.

  1. Zakladateľská listina ak spoločnosť zakladá jedna osoba a spoločenská zmluva, ak ju zakladá viac spoločníkov,
  2. vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladov,
  3. výpis z osobitného účtu správcu vkladu,
  4. súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo nájomná zmluva (už na nový subjekt)
  5. podpisový vzor konateľa (konateľov),
  6. list vlastníctva na nehnuteľnosť, v ktorej bude mať spoločnosť sídlo,
  7. súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri.

Podpisy musia byť úradne osvedčené.

4.Splatenie základného imania : po novom roku už netreba splácať základné imanie do banky. Stačí už len prehlásenie správcu vkladu, že daných 5000,- € videl. Tento a iné dokumenty vytvoríme my.

5.Živnostenské oprávnenie – toto oprávnenie vystavuje obvodný (živnostenský) úrad podľa sídla spoločnosti. Aby ste získali oprávnenie, je potrebné priložiť zakladateľskú listinu/spoločenskú zmluvu, notársky overené splnomocnenie pre osobu, ktorá vybavuje žiadosť a kolky za ohlásenie živnosti.

Živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení do troch pracovných dní. Spolu s ohlásením živnosti uveďte aj údaje pre splnenie daňovej registrácie k dani z príjmov, potom sa už nebudete musieť osobitne registrovať na daňovom úrade.

Za každú viazanú živnosť sa platí poplatok 5 € (s nami pri elektronickom podaní je to zadarmo) a 15 € za každú remeselnú alebo viazanú živnosť (poplatok pri podaní s nami je 7,5 € ).

Ak ohlasujete živnosť elektronicky, potrebujete vlastniť zaručený elektronický podpis a mať registrovaný príslušný elektronický certifikát pre portál verejnej správy.

6. Zápis do Obchodného registra- K návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra je potrebné priložiť všetky zakladateľské dokumenty spomenuté vyššie, plnomocenstvo (ak návrh podáva iná osoba ako konateľ) a kolky v hodnote 300,- € ak sa podáva návrh v listinnej forme priamo na súde alebo 150,- €. Ak sa podáva návrh elektronicky (potrebujete mať zaručený elektronický podpis a registrovaný elektronický certifikát pre portál verejnej správy, ktorým disponuje naša spoločnosť). Návrh sa podáva na okresnom súde v sídle kraja - tzv. registrový súd.

Do 5 pracovných dní vydá súd rozhodnutie o zapísaní spoločnosti do obchodného registra a vystaví potvrdenie.

Ak si zakladáte s.r.o. svojpomocne, zaplatíte viac, akoby ste využili služby profesionálov, pretože by ste museli platiť plnú sumu za návrh na zápis do Obchodného registra a taktiež za voľné, remeselné a viazané živnosti. Ak chcete ušetriť nie len peniaze, ale aj čas, využite naše služby a založenie vás bude stáť len 245,- € .

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava