telefón facebook google + youtube
logo

Blog

03.01.2017

Potrebujete kapitál na začiatok podnikania?

Kde získať kapitál?

Poznáme dva druhy kapitálu: vlastný (úspory podnikateľa) a cudzí (od banky alebo iných inštitúcií). Ak váš počiatočný kapitál nemusí byť príliš vysoký (státisíce EUR), pozrite si tipy, kde zohnať počiatočný kapitál:

0. Založenie spoločnosti s naším kapitálom

Popis služby: Jedná sa o založenie novej spoločnosti presne podľa Vašich požiadaviek:

 • pre Vašu spoločnosť vytvoríme na základe plnej moci Bankový účet
 • povinný vklad na bankový účet (5000,-€) za Vás vloží naša spoločnosť
 • po vzniku spoločnosti si daný vklad vyberieme
 • nie je potrebná žiadna zmluva o pôžičke alebo úvere, s peňažnými prostriedkami Vy neprídete do styku
 • všetko ostatné prebieha ako pri klasickom založení s.r.o.
 • týmto je povinnosť vložiť peňažné prostriedky na účet splnená
 • bankový účet Vám môžme ponechať alebo ho zrušíme

viac informáci tu: 

1. Ako pomôže štát?

Niekedy aj štát môže pomôcť. U nás tvoria malí a strední podnikatelia 99 % všetkých podnikov a 2/3 zamestnanosti. Štát ich však až tak nepodporuje. Existujú však dve zaujímavé možnosti podpory od štátu:

Mikropôžičky –  ide o finančným zdroj, ktorý poskytuje Slovak business agency (predtým Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania). Môžete dostať pôžičku vo výške od 2500 do 50 000 eur. Oproti bankovým úverom máte výhodu v tom, že je mikropôžička je stavaná tak, aby sa k nej dostalo čo najviac podnikateľov a podmienky získania sú jednoduchšie.  

Podpora z úradu práce pre fyzické osoby – ak sa uchádzate na úrade práce o prácu najmenej 3 mesiace, máte možnosť získať príspevok na podnikanie. Je potrebné splniť podmienky, no zároveň musí byť príspevok aj schválený. Výška príspevku závisí od okresu, v ktorom chcete podnikať. Najmenší príspevok je v Bratislavskom kraji, a to 2634 eur a najvyšší v okresoch, kde je nezamestnanosť vyššia ako je celoslovenský priemer, a to v hodnote 4228 eur. Podrobné informácie sú na stránkach úradov práce.

2. Crowdfunding

Jedná sa o jeden z najpopulárnejších a najmasívnejších spôsobov získania zdrojov na podnikanie.  Funguje celkom jednoducho. Zbierate menšie finančné príspevky od väčšieho množstva osôb. Vlastník projektu prezentuje svoj nápad a prispievatelia sa rozhodnú, či mu dajú na projekt peniaze. Môžu tak spraviť „len tak“, lebo sa im projekt páči alebo si tak vopred kupujú budúci produkt (teda by to boli predplatitelia). Takto sa dá aj zistiť, či váš nápad je vhodný, či oň bude záujem.

Formy crowdfundingu sú rôzne:

 • odmeňovanie – prispievateľ dostane výmenou za financie určitú službu/tovar;
 • darcovstvo;
 • predpredaj produktov - prispievatelia si za peniaze produkt dopredu objednajú;
 • podiel na zisku;
 • cenné papiere – patrí k najpomalším kvôli najväčšiemu počtu bariér;
 • pôžička– peer to peer - vlastníci myšlienky vystupujú ako dlžníci a prispievatelia ako veritelia.

Tak fungujú napríklad:  www.kickstarter.comwww.indiegogo.com (tento je dostupný aj pre našinca).

3. Fondy venture kapitálu a private equity investori

Private equity investície sú investície do základného imania firiem. Tým, že investor investuje do firmy, stáva sa spoločníkom. Ak sa jedná o začiatky podnikania, kapitál nazývame venture (dobrodružný, rizikový) kapitál. Takýto kapitál však nie je vždy jednoduché získať. Investori investujú hlavne do projektov, v ktorých vidia potenciál. Musíte mať teda dobrý nápad, ktorý zaujme. Ak máte záujem o venture kapitál, môžete osloviť Národný holdingový fond alebo Neuology Ventures.

Ak už podnikáte dlhšie a potrebujete nejaký kapitál na rozvoj, môžete si vyhľadať private equity investora. Tomu sa venuje napríklad fond Enterprise Investors.

4. Podnikateľskí anjeli

Sú to neformálni investori, ktorý poskytujú venture kapitál. Snažia sa taktiež financovať inovatívne projekty. Anjelmi sú zväčša dlhoroční podnikatelia, ktorí majú kapitál a radi investujú do malých podnikov, ktoré majú rastový potenciál. Na Slovensku poznáme Klub podnikateľských anjelov. Ak máte nápad, môžete sa na nich obrátiť. 

5. Preverte svoje úspory

Ak máte vlastné peniaze, využite ich.

 6. Oslovte svoju rodinu

Na začiatok podnikania si môžete požičať aj od rodičov alebo dobrých známych. Taktiež sa môžu stať tzv. tichými spoločníkmi. Práve vlastné úspory alebo pôžičky od rodiny či známych sú najčastejšími finančnými zdrojmi začínajúcich podnikateľov. Hlavne ak sa jedná o malý podnik.

Je to spôsobené hlavne tým, že v banke začínajúci podnikatelia nedostanú úver, pretože nemajú podnikateľskú históriu a pre banky sú veľmi rizikoví. Banka nevie, čo môže od takéhoto podnikateľa očakávať, či bude schopný úver splácať, pretože nemá za sebou žiadne výsledky.

Ak na podnikanie potrebujete viac peňazí, vypracujte si podnikateľský plán. Tak môžete získať peniaze aj od nejakej organizácie, pretože žiadna vám nedá peniaze len tak, bez toho, aby vedela ako a na čo ich použijete. Potrebné je preto vypracovať hlavne finančný plán. Ten musí obsahovať prepočty budúcich nákladov a výnosov a taktiež vývoj plánovaného zisku. Musíte mať jasno v tom, čo chcete robiť.

7. Banky

U nás je množstvo komerčných bánk, ktoré poskytujú úvery. Nevýhodou však je, že u väčšiny potrebujete preukázať aspoň rok podnikateľskej činnosti. Niekedy aj viac. Preto banky zväčša neposkytujú úvery začínajúcim podnikateľom.

Ak už podnikáte aspoň rok, na získanie úveru potrebujete musíte doložiť podnikateľský plán a finančné výkazy za predchádzajúce obdobie. V prípade, že ste boli minulý rok v strate alebo ste mali príliš malý zisk, pravdepodobne úver nezískate.

 Ak nájdete banku, ktorá poskytuje úvery aj začínajúcim podnikateľom, pravdepodobne vám neposkytne veľké peniaze. Pre banku je to v každom prípade riziko. Štandardne takýto úver poskytujú ako prečerpanie bežného účtu, a to na základe polročných výkazov alebo iného preukázania obratu.

8. Lízing

Ak ste začínajúci podnikateľ, lízing môže byť veľmi zaujímavým zdrojom financií. Môžete si cez lízing prefinancovať napríklad automobil alebo výrobné zariadenia. Platia podobné pravidlá ako pri bankách. 

9. Úvery špeciálnych bánk

Medzi takéto banky patrí Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) a Eximbanka. Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) poskytuje záruky pre začínajúcich podnikateľov, ktorí nemajú dostatok majetku na ručenie v prípade žiadania úveru od komerčných bánk. Eximbanka poskytuje podporu podnikateľom pri financovaní exportu do zahraničia.

10. Štrukturálne fondy

Ak potrebujete väčšie množstvo kapitálu, môžete skúsiť vypracovať projekt na získanie štrukturálnych fondov. Vypracovanie takéhoto projektu je však náročné. Pri takýchto projektoch ide často o státisíce eur. Pri týchto projektoch by ste mali pracovať v tíme, nesnažte sa projekt vypracovať sami. Veľmi dobré je mať skúsenosti a čas, aby bol projekt kvalitný. Preto je dobré prenechať túto činnosť na odborné firmy, ktoré sa týmto zaoberajú.

Minimálna výška, ktorá je potrebná na podnikanie

Ak podnikáte ako živnostník, na založenie živnosti nie je potrebný žiaden kapitál. Ak zakladáte s.r.o., potrebujete aspoň 5000 EUR na minimálne základné imanie. Akciová spoločnosť potrebuje minimálny kapitál v hodnote 25 000 eur a  také družstvo iba 1250 eur.

 Založenie firmy je len začiatok. Práve nedostatok financií na začiatku podnikania núti podnikateľov k vyššej efektivite využitia každého jedného eura. Na druhej strane, ak nemáte peniaze, nemôžete tak rýchlo napredovať. Môžete stratiť náskok pred konkurenciou, ktorá má peniaze. 

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Iritor s. r. o.
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava
Slovensko

Firemné údaje

Číslo účtu: 6558156001/5600
IBAN: SK12 5600 0000 0065 5815 6001
IČO: 53112156
DIČ: 2121266444

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava