telefón facebook google + youtube
logo

Blog

22.01.2021

Povinnosť podnikateľov zapísať rodné číslo a číslo občianskeho preukazu do ORSR do 30.09.2021

Rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iný identifikátor majú povinnosť zapísať do Obchodného registra nasledovné osoby:

  • konatelia a spoločníci s. r. o., v. o. s., k. s.
  • jediní akcionár a. s. alebo j. s. a.
  • členovia predstavenstva, dozornej rady a. s.
  • členovia dozornej rady s. r. o.
  • prokuristi
  • likvidátori
  • vedúci organizačnej zložky
  • správcovia na výkon nútenej správy

Splnenie povinnosti zapísať údaje do ORSR možno splniť nasledovne.

Zápis údajov je možné vykonať len elektronicky, prostredníctvom stránky www.slovensko.sk kde vyplníte príslušný formulár. Ako prílohy návrhu bude potrebné doložiť dokumenty, ktoré osvedčujú zapisované skutočnosti. Listiny musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Cena súdneho poplatku je 33,- eur

V prípade nesplnenia povinnosti do 30.09.2021 hrozí pokuta.

Ak obchodná spoločnosť nevykoná zápis chýbajúcich údajov, hrozí jej pokuta 3310,- €


Odporúčame preto našim klientom aby vykonali zápis čo najskôr a vyhli sa zbytočnej pokute.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava