telefón facebook google + youtube
logo

Blog

14.05.2024

Prevod obchodného podielu v s.r.o.

Základné Požiadavky

Prevod obchodného podielu v S.R.O. je regulovaný Obchodným zákonníkom a špecifickými pravidlami danými vnútorným poriadkom spoločnosti. Medzi hlavné požiadavky patrí:

  1. Súhlas Spoločníkov: Prevod obchodného podielu musí byť schválený všetkými súčasnými spoločníkmi alebo podľa podmienok stanovených vo vnútornom poriadku spoločnosti.
  2. Písomná Zmluva: Prevod obchodného podielu sa musí vykonať prostredníctvom písomnej zmluvy, ktorá musí spĺňať formálne požiadavky stanovené Obchodným zákonníkom.
  3. Zápis do Obchodného registra: Po podpise zmluvy musí byť prevod zaregistrovaný v Obchodnom registri. Tento krok je nevyhnutný na účely právnej platnosti prevodu.

Postup Prevodu Obchodného Podielu

Ako sa presne vykonáva prevod obchodného podielu v S.R.O.? Tu je stručný postup:

  1. Prvým krokom je kontaktovať právnika, ktorý vám pomôže s celým procesom prevodu.
  2. Príprava Zmluvy: Právnik vám pomôže pri príprave písomnej zmluvy o prevode podielu. Táto zmluva by mala obsahovať všetky dôležité podrobnosti a klauzuly týkajúce sa prevodu.
  3. Podpis Zmluvy: Keď je zmluva pripravená, všetci súčasní spoločníci musia podpísať zmluvu o prevode.
  4. Zápis v Obchodnom Registri: Po podpise zmluvy sa právnik postará o registráciu prevodu v Obchodnom registri.
  5. Aktualizácia zakladateľskej listiny: Po úspešnej registrácii prevodu je potrebné aktualizovať zmluvu o založení spoločnosti, aby odrážala zmenu vlastníctva.


Zoznam Dokumentácie

Pri prevode obchodného podielu v S.R.O. je potrebné zabezpečiť nasledujúcu dokumentáciu:

  1. Zmluva o Prevode Obchodného Podielu: Písomná zmluva o prevode podielu súčasnými a budúcimi spoločníkmi.
  2. Rozhodnutie Spoločníkov: Ak to vyžaduje vnútorný poriadok spoločnosti, rozhodnutie spoločníkov o schválení prevodu.

Prevod obchodného podielu v S.R.O. môže byť komplexný proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú prípravu a dodržiavanie všetkých zákonných požiadaviek. Preto je dôležité mať pri prevode dobrého právneho poradcu, ktorý vám pomôže s celým procesom a zabezpečí, že všetky kroky budú vykonané správne a v súlade s platnými predpismi.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa prevodu obchodného podielu v S.R.O. alebo potrebujete pomoc s inými právnymi otázkami, neváhajte nás kontaktovať. Naša spoločnosť vám radi pomôže s vašimi potrebami.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava