telefón facebook google + youtube
logo

Blog

08.12.2022

Registrácia ochrannej známky na Slovensku

Proces registrácie ochrannej známky na Slovensku je pomerne náročný, je dôležité dodržiavať všetky kroky a postupovať podľa pokynov, aby bolo vaše žiadosti úspešne vybavená.

Prvým krokom je zistiť, či vaša ochranná známka spĺňa požiadavky na registráciu. Ochranná známka musí byť jedinečná a odlišná od už existujúcich známok, musí byť použiteľná na identifikáciu produktu alebo služby a nesmie byť zavádzajúca.

Ak vaša ochranná známka spĺňa tieto požiadavky, môžete pokračovať k ďalšiemu kroku, a to podania žiadosti o registráciu. Žiadosť o registráciu sa podáva na Slovenskom úrade pre priemysel a obchod (SPÚ), ktorý je orgánom štátnej správy zodpovedný za registráciu ochranných známok na Slovensku. Žiadosť sa podáva písomne, a to buď osobne alebo prostredníctvom pošty.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko alebo názov spoločnosti žiadateľa
  • kontaktné údaje žiadateľa (adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa)
  • popis ochrannej známky (obrázok, názov, farba atď.)
  • popis produktu alebo služby, na ktorý sa ochranná známka vzťahuje
  • dôkaz o tom, že žiadateľ je výlučný

Po podaní žiadosti o registráciu ochrannej známky na Slovensku sa začína kontrolné konanie. SPÚ vyhodnotí, či vaša ochranná známka spĺňa všetky požiadavky na registráciu a ak áno, zaradí ju do zoznamu registrovaných ochranných známok.

Ak SPÚ zistí, že vaša ochranná známka nespĺňa požiadavky na registráciu alebo sa z nejakého dôvodu nehodí do zoznamu registrovaných ochranných známok, dostanete od SPÚ rozhodnutie o zamietnutí žiadosti. V takomto prípade môžete podľa zákona podať odvolanie proti rozhodnutiu SPÚ.

Ak vaša ochranná známka bude úspešne zaradená do zoznamu registrovaných ochranných známok, môžete ju používať na označenie svojho produktu alebo služby a nikto iný nesmie používať vašu ochrannú známku bez vášho súhlasu.

Registrácia ochrannej známky má platnosť 10 rokov a po uplynutí tejto doby ju je možné obnoviť na ďalších 10 rokov. Je dôležité pravidelne kontrolovať platnosť vašej ochrannej známky a včas ju obnoviť, aby ste ju mohli naďalej používať.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom registrácie ochrannej známky na Slovensku nás môžete kontaktovať. Registrácia ochrannej známky je dôležitým krokom pre ochranu vašej značky a preukazuje vašu výlučnú právomoc na používanie tejto známky, preto je dôležité postupovať podľa pokynov a dodržiavať všetky kroky procesu registrácie.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava