telefón facebook google + youtube
logo

Blog

24.04.2023

Virtuálny trvalý pobyt a zápis dieťaťa do školy

Trvalý pobyt je v Bratislave rovnako ako v iných častiach Slovenska dôležitou súčasťou administratívy. Pre zápis dieťaťa do školy je nevyhnutné, aby malo trvalý pobyt v danej školskej oblasti, pretože to určuje, do ktorej školy dieťa patrí. Základná škola je pritom povinná prijať dieťa, ktoré má trvalý pobyt na jej území.

Rodičia by mali mať preto už pred samotným zápisom do školy zabezpečený trvalý pobyt v oblasti, kde chcú svoje dieťa zapísať. Ak má dieťa trvalý pobyt v inej oblasti, bude musieť navštevovať školu v tejto oblasti, aj keď by si rodičia želali inú školu.

V prípade, že dieťa ešte nemá trvalý pobyt v Bratislave, rodičia musia túto evidenciu vybaviť na príslušnom úrade. Trvalý pobyt sa zvyčajne eviduje na mieste bydliska dieťaťa, čiže v mieste, kde dieťa so svojimi rodičmi trvale býva.

Pri zápise do školy v Bratislave musia rodičia predložiť doklady, ktoré potvrdzujú trvalý pobyt dieťaťa v danej školskej oblasti. Patria sem občiansky preukaz dieťaťa alebo jeho rodičov, ale aj doklad o trvalom pobyte a potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Pre zabezpečenie pohodlného zápisu dieťaťa do školy v Bratislave je preto nevyhnutné, aby mali rodičia zabezpečený trvalý pobyt v danej školskej oblasti. Tým sa zabezpečí, že dieťa bude môcť navštevovať školu v danej oblasti a bude mať najlepšie možnosti pre svoje vzdelávanie.

Ak nemôžete získať trvalý pobyt v Bratislave, odporúčame využitie našej služby Virtuálny trvalý pobyt. Vašou adresou bude Záhradnícka 46/A, 82108 Bratislava.


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Neváhajte nás kontaktovať

Máte otázku?

Mgr. Michal Kaliak

Sme tím špecialistov, ktorí Vám založí firmu alebo spoločnosť. Našim cieľom je zjednodušiť založenie spoločnosti cez internet.

Mgr. Michal Kaliak - konateľ spoločnosti

Sídlo spoločnosti

Elula s. r. o.
Hviezdoslavova 275/27
Žiar nad Hronom 965 01
Slovensko

Firemné údaje

IBAN: SK3711000000002949137010
IČO: 55 018 165
DIČ: 2121839720

Kontaktný formulár

Kancelária Bratislava

SRO-Start.sk
Záhradnícka 46/A
821 08 Bratislava